Ana Sayfa***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18 Ağustos 2017 - 18:17 www.borsagundem.com

***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2017
Karar Sayısı
2017-12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

       SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" II. BÖLÜM 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
 
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 18.08.2017
KARAR SAYISI  : 12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca hazırlanan, sunulan ve Bağımsız Denetim Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ait konsolide finansal tabloları ve finansal tablolara ilişkin dipnotları ile faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun
 
·         
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı 
tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
       ·    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ve faaliyet raporunun konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe bir yansıttığını,
ve yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
 C.Tayyar ÖZERDEM               Hasan KEYDAL
                                                      
Yönetim Kurulu Başkanı       Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626402


BIST