Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09 Ağustos 2017 - 18:53 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407
Transferler
0 0 0 0 0 0 -69.839.095 69.839.095 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -862 1.093.034 0 0 -8.514.897 -7.422.725 -7.422.725
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 0 363.093 -23.763.277 -8.514.897 8.636.682 8.636.682
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378
Transferler
27 0 0 0 0 0 -14.418.201 14.418.201 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 -1.289.951 -1.289.951 -1.289.951
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -38.181.478 -1.289.951 1.443.427 1.443.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.427.804 3.479.836
Dönem Karı (Zararı)
37 -1.289.951 -8.514.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
929.052 8.525.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.517 67.036
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.755 -8.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.255 3.748
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13.500 -12.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
403.249 722.214
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -6.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 403.249 728.371
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31 328.202 5.463.645
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
112.329 2.280.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.755.823 2.287.409
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.250 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.256 3.144.065
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.964 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.025 -16.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
22.382 4.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
942.408 -905.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.526.061 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.917 61.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
35.739 22.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
184.178 38.963
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.394.924 2.297.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 3.032.880 1.182.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.364.911 -3.473.931
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.961.662 -3.473.931
Ödenen Faiz
33 -403.249 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.893 5.905
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.893 5.905
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63 21.033
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.956 26.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 62.956 63
Finansal Yatırımlar
7 1 1
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 702.404 605.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 699.601 605.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.803 0
Türev Araçlar
15 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 28.964 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24-38 14.573 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 14.391 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 0 47.172
ARA TOPLAM
794.325 652.847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
794.325 652.847
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 5.798.229 9.279.890
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 89.537
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-38 0 89.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 339.941 418.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
24 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 848.938 837.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.987.108 10.625.390
TOPLAM VARLIKLAR
7.781.433 11.278.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 3.043.134
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 1.282.499
Ticari Borçlar
10 198.941 125.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-38 1.145 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 197.796 125.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 66.342 43.960
Diğer Borçlar
11 2.315.025 1.372.617
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-38 2.299.696 1.220.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.329 151.861
Devlet Teşvik ve Yardımları
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 3.526.061 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24-38 3.526.061 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.908 28.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 31.908 14.795
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 13.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 80.240 0
ARA TOPLAM
6.218.517 5.896.421
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
35 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.218.517 5.896.421
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 2.636.029
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
24 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.551 12.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 15.551 12.409
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 103.938 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.489 2.648.438
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.338.006 8.544.859
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.443.427 2.733.378
Ödenmiş Sermaye
27 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.273 2.273
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.273 2.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 2.273 2.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -38.181.478 -23.763.277
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -1.289.951 -14.418.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.443.427 2.733.378
TOPLAM KAYNAKLAR
7.781.433 11.278.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.032.880 1.282.058 3.032.880 1.112.058
Satışların Maliyeti
28 -3.145.209 -3.462.681 -3.145.209 -3.162.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-112.329 -2.180.623 -112.329 -2.050.623
BRÜT KAR (ZARAR)
-112.329 -2.180.623 -112.329 -2.050.623
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -444.116 -722.871 -278.008 -257.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.671 580.613 4.331 339.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -335.928 -5.463.645 505.230 3.311.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-886.702 -7.786.526 119.224 1.342.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-886.702 -7.786.526 119.224 1.342.533
Finansman Gelirleri
34 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -403.249 -728.371 -137.125 -338.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.289.951 -8.514.897 -17.901 1.003.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.289.951 -8.514.897 -17.901 1.003.719
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35-37 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.289.951 -8.514.897 -17.901 1.003.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37 -1.289.951 -8.514.897 -17.901 1.003.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,03220000 -0,21290000 -0,00040000 0,02510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -862 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -862 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 1.093.034 0 1.662.317
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.093.034 0 1.662.317
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.092.172 0 1.662.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.289.951 -7.422.725 -17.901 2.666.036
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.289.951 -7.422.725 -17.901 2.666.036http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624137


BIST