Ana Sayfa***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Ağustos 2017 - 18:11 www.borsagundem.com

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.067.386 8.702.027 179.701.588 48.982.440 414.718.040 0 414.718.040
Transferler
4.159.169 44.823.271 -48.982.440
Dönem Karı (Zararı)
21.896.897 21.896.897 21.896.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.287 62.287 62.287
Kar Payları
-23.680.642 -23.680.642 -23.680.642
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.005.099 12.861.196 200.844.217 21.896.897 412.996.582 412.996.582
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.025.650 12.861.969 200.843.444 53.651.382 444.730.516 444.730.516
Transferler
11.663.544 41.987.838 -53.651.382
Dönem Karı (Zararı)
3.147.355 3.147.355 3.147.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-520.332 -520.332 -520.332
Kar Payları
-34.205.371 -34.205.371 -34.205.371
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.047.494 1.047.494 1.047.494
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.545.982 24.525.513 209.673.405 3.147.355 414.199.662 414.199.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.930.606 10.711.783
Dönem Karı (Zararı)
3.147.355 21.896.897
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.063.043 15.178.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.488.349 10.505.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
180.090 -81.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 180.090 -81.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
339.085 -619.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.164.831 861.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.408 398.816
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.078.154 -1.879.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
209.964 -27.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.614.826 -3.048.463
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 3.824.790 3.021.442
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.453.588 -569.130
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.453.588 -569.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.012 192.706
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 859.564 5.864.861
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-356.400 -87.403
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -356.400 -87.403
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -78.185 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.105.085 -23.021.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.257.359 -34.086.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.392 -189.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-884.966 -3.507.299
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.903.483 8.721.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.771.483 -1.203.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
832.598 7.244.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-504.174 1.900.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.336.772 5.344.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.894.687 14.054.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -392.196 -203.738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -2.643.723 -3.138.885
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.811.808 -37.345.298
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
14 -12.511.600 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.898 99.576
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.898 99.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.264.974 -37.750.909
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -7.264.974 -37.750.909
Alınan Faiz
23 605.868 306.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.815.337 5.543.535
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.353.764.287 85.863.692
Kredilerden Nakit Girişleri
1.353.764.287 85.863.692
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.243.743.579 -56.639.515
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.243.743.579 -56.639.515
Ödenen Temettüler
-34.205.371 -23.680.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.072.923 -21.089.980
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.072.923 -21.089.980
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.205.596 28.440.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.278.519 7.350.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.278.519 27.205.596
Finansal Yatırımlar
6 0 3.198.623
Diğer Finansal Yatırımlar
0 3.198.623
Ticari Alacaklar
122.695.582 101.970.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 806.375 659.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 121.889.207 101.310.464
Diğer Alacaklar
596.408 693.357
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 596.408 693.357
Stoklar
10 57.480.490 56.183.480
Diğer Dönen Varlıklar
4.852.013 3.596.243
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 4.852.013 3.596.243
ARA TOPLAM
248.903.012 192.847.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.903.012 192.847.369
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
955.398 738.057
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 955.398 738.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 310.537 2.799.980
Maddi Duran Varlıklar
12 369.196.961 370.205.832
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.034.935 2.956.094
Şerefiye
14 12.499.536 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.535.399 2.956.094
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.427.137 394.509
Diğer Duran Varlıklar
11.880 168.637
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer

bahis siteleri - deneme bonusu - casino siteleri

bahis siteleri - kaçak bahis - canlı bahis

perabet - vevobahis - baymavi - deneme bonusu

cratosslot - cratosslot giriş - cratosslot

istanbul escort - çapa escort - şirinevler escort - avcılar escort - şişli escort - avrupa yakası escort - şirinevler escort - halkalı escort - beylikdüzü escort - mecidiyeköy escort - ümraniye escort - adana escort malatya escort