Ana Sayfa***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Temmuz 2017 - 18:02 www.borsagundem.com

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.07.2017
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.07.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13/07/2017 tarih ve 2017/05 nolu kararı uyarınca
Şirket esas Sözleşmesi "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmasına,
Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
Gerekli işlem ve duyuruların yapılmasına,
Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.
Esas Sözleşme tadilleri için 14/07/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Euro Yatırım-Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/618760


BIST