Ana Sayfa***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30 Mayıs 2017 - 12:15 www.borsagundem.com
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelel Kurul
Hesap Dönemi Başlang 14:00
GK'na Katıehir Rıhtım Caalanması hakkında Başkanlık Di
4 - 2016 Yılı hesap dönemineZarar Hesaplarının okunması mtim Kurulu üyelerinin Şirketinseçimi, ödenecek ücretlerin/hande 2017 mali yılının bağımsızında hissedarlara bilgi verilmcıyla verilmiş teminat, rehin,taraflarla ve Sermaye Piyasasıgi verilmesi
12 - Türk Ticareündemde Yer Alan Hak Kullanım df - İlan Metni


Genel KurŞ.'nin atanması işleminin onaylanmasına,
karar verilmiştir.
Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.05.2017

Genel Kurul Sonuç DöOlağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 23.05.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş olup 29.05.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609713


BIST