Ana Sayfa***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor----

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

26 Mayıs 2017 - 22:46 www.borsagundem.com

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.500.000 -150.263 227.263 1.644.643 4.014.990 15.237.133 15.237.133
Transferler
131.067 3.883.923 -4.014.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
111.180 1.076.258 1.076.258 1.076.258
Dönem Sonu Bakiyeler
9.500.000 -39.083 358.830 5.528.566 1.076.258 16.424.571 16.424.571
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Transferler
232.026 4.465.841 -4.697.867
Dönem Karı (Zararı)
1.435.072 1.435.072 1.435.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.900 19.900 19.900
Dönem Sonu Bakiyeler
13.000.000 -174.362 590.856 7.644.146 1.435.072 21.475.718 21.475.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.624.116 529.521
Dönem Karı (Zararı)
1.435.072 1.076.258
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.435.072 1.076.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-448.103 905.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
179.832 182.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.824
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 27.805
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -30.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-225.657 105.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-38.413 105.291
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-187.244 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-351.586 549.374
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-383.831 444.857
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
59.264 -1.441
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-27.019 105.958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-50.692 71.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.642.845 -1.452.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.905 -1.366.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.359 -132.002
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.087 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
36.838 98.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
778.564 -318.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
378.221 76.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.572 179.142
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.047.898 -5.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.753 16.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.753 16.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.629.814 529.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.698 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.392.732 -1.128.827
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.392.732 -1.128.827
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.392.732 -1.128.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.302.586 531.108
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
975.965
Kredilerden Nakit Girişleri
975.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-918.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-918.755
Ödenen Faiz
-383.831 -444.857
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.071.202 -68.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.071.202 -68.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.114.096 84.665
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.894 16.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 42.894 2.114.096
Ticari Alacaklar
2.649.888 3.147.312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.649.888 3.147.312
Diğer Alacaklar
38.254 30.819
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.254 30.819
Stoklar
10 603.896 573.809
Peşin Ödenmiş Giderler
531.620 568.458
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 531.620 568.458
Diğer Dönen Varlıklar
140.454 39.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 140.454 39.849
ARA TOPLAM
4.007.006 6.474.343
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.007.006 6.474.343
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.233 7.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.233 7.309
Maddi Duran Varlıklar
1.452.545 1.469.573
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 1.452.545 1.469.573
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.155.386 25.925.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.155.386 25.925.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.530.341 2.486.696
Diğer Duran Varlıklar
75.839 92.689
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 75.839 92.689
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.217.344 29.981.727
TOPLAM VARLIKLAR
37.224.350 36.456.070
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.877.535 6.640.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.877.535 6.640.111
Banka Kredileri
7 4.877.535 6.640.111
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.958.574 1.227.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.958.574 1.227.191
Banka Kredileri
7 1.958.574 1.227.191
Diğer Finansal Yükümlülükler
124.301 39.276
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 124.301 39.276
Ticari Borçlar
2.507.505 1.788.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.507.505 1.788.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.631.383 2.253.162
Diğer Borçlar
139.049 149.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 139.049 149.621
Ertelenmiş Gelirler
27.026 1.074.924
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 27.026 1.074.924
Kısa Vadeli Karşılıklar
515.950 321.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 133.322 125.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 382.628 195.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
56.702 39.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 56.702 39.849
ARA TOPLAM
12.838.025 13.533.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.838.025 13.533.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
604.196 576.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
604.196 576.783
Banka Kredileri
7 604.196 576.783
Uzun Vadeli Karşılıklar
564.903 564.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 564.903 564.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.665.670 1.667.742
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
75.838 92.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 75.838 92.691
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.910.607 2.901.929
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.748.632 16.435.324
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.475.718 20.020.746
Ödenmiş Sermaye
19 13.000.000 13.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-174.362 -194.262
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-174.362 -194.262
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
590.856 358.830
Yasal Yedekler
19 590.856 358.830
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 6.624.152 2.158.311
Net Dönem Karı veya Zararı
1.435.072 4.697.867
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.475.718 20.020.746
TOPLAM KAYNAKLAR
37.224.350 36.456.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.779.211 5.082.439
Satışların Maliyeti
20 -2.947.977 -2.819.400
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.831.234 2.263.039
BRÜT KAR (ZARAR)
2.831.234 2.263.039
Genel Yönetim Giderleri
21 -730.207 -541.774
Pazarlama Giderleri
21 -222.294 -122.738
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -7.033 -27.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 232.017 198.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -269.887 -154.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.833.830 1.615.249
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.222 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.836.052 1.615.249
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -451.672 -467.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.384.380 1.147.270
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.692 -71.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 50.692 -71.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.435.072 1.076.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.435.072 1.076.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.435.072 1.076.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.900 111.180
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 24.875 138.975
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.975 -27.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -4.975 -27.795
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.900 111.180
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.454.972 1.187.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.454.972 1.187.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609480


BIST