Ana Sayfa***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26 Mayıs 2017 - 09:20 www.borsagundem.com

***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Açıklama : 24.05.2017 tarih ve  10:56:50 saatli açıklamış olduğumuz 2016 yılı şirket yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin KAP açıklaması revizesidir. Kar dağıtım tablosunda sehven eklenmeyen Nakit kar payı ödeme tutar ve oranlarının eklenmesi
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.05.2017 tarihli toplantısında
 
Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği konsolide dönem kârı 3.105.313,00-TL'dir. Esas sözleşmenin 30.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 1.612.505,01-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı                      524.010,42.-TL
Yönetim Kurulu Üyelerine       54.424,73.-TL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç)
İkinci Tertip Yedek Akçe             5.442,47.-TL
Olağanüstü Yedek              1.028.627,39.-TL
Toplam Brüt Kâr Payı            524.010,42.-TL       
 
Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 2.405.076,64.-TL'nin 1.821.199,22.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
24.300.000.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine dağıtılacak  524.010,42.-TL kâr payının 21.12.2017 ve 21.06.2018 tarihlerinde eşit taksitler halinde dağıtılmasına,
Kâr dağıtıma dair teklifin 2016 yılı Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına,
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609273


BIST