Ana Sayfa***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2017 - 21:32 www.borsagundem.com

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.730 -2.237.580 -2.355.310 1.279 -2.354.031
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -493.577 12.947.069 110.959 -32.350.587 -2.237.580 58.188.347 1.361 58.189.708
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.237 -4.637.103 -4.917.340 -21 -4.917.361
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -880.476 12.947.069 110.959 -42.997.407 -4.637.103 44.755.105 2.152 44.757.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.287.957 307.649
Dönem Karı (Zararı)
-4.917.361 -2.354.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
530.760 799.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
538.315 519.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-222.338 145.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-222.338 145.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.167 134.656
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
222.950 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
237.649 2.082.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -686.929 -456.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -250.393 -3.557.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 19.067.225 12.796.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 1.308.856 2.540.252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,21 -18.332.639 -9.299.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,15 -868.471 59.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.148.952 527.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-139.005 -219.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.416 -117.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-317.092 -117.017
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -317.092 -117.017
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.843 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.567.602 -1.074.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.567.602 -1.074.294
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.567.602 -1.074.294
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.229 -883.662
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.229 -883.662
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.041.501 6.252.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.088.730 5.369.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.088.730 5.041.501
Ticari Alacaklar
16.529.961 15.843.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.529.961 15.843.032
Diğer Alacaklar