Ana Sayfa***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

05 Mayıs 2017 - 18:11 www.borsagundem.com

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2017
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Ulusoy Elektrik İmalat Taah. ve Tic. A.Ş.' nin 01/01/2017-31/03/2017 dönemine ilişkin olarak düzenlenen konsolide Faaliyet Raporu ve Özet Konsolide Finansal Tablolar, Denetim Komitemizin olumlu görüşüne istinaden yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
a)Finansal tablo ve faaliyet raporunun Yönetim Kurulu'muzca incelenmiş olduğunu,
b)Şirketin faaliyet raporu ve finansal tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olmsı sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)İlgili Tebliğ uyarınca düzenlenen  finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,ilişkin olduğu dönem itibariyle konsolide faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,kabul ve beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605249


BIST