Ana Sayfa***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mayıs 2017 - 20:08 www.borsagundem.com

***AKPAZ*** AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -1.409.946 1.256.700 239.049 13.829.991 -37.793.486 41.162.214 41.162.214
Transferler
-37.793.486 37.793.486 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.346 3.394.512 3.454.858 3.454.858
Dönem Sonu Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -1.349.600 1.256.700 239.049 -23.963.495 3.394.512 44.617.072 44.617.072
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -2.670.459 1.256.700 239.049 -23.963.495 -21.848.260 18.053.441 18.053.441
Transferler
-21.848.260 21.848.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-164.470 -1.566.468 -1.730.938 -1.730.938
Dönem Sonu Bakiyeler
46.086.740 18.953.166 -2.834.929 1.256.700 239.049 -45.811.755 -1.566.468 16.322.503 16.322.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.745.046 -35.172.638
Dönem Karı (Zararı)
-1.566.468 3.394.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.566.468 3.394.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
884.895 283.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
281.592 601.060
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
119.340 349.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.340 349.451
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.481.796 2.861.945
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.219.656 -92.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.191.930 2.901.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
656.741 68.500
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-147.219 -15.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-64.202 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-88.585 190.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-845.046 -3.719.583
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-845.046 -3.719.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.615.628 -37.955.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.542.061 -6.141.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.353.437 55.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
188.624 -6.196.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.218.547 1.248.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.219.656 1.248.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.109 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
298.217 76.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-83.364 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.842.692 -26.042.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
656.935 -26.042.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.499.627 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-839.764 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.178 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-462.178 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
553.545 -7.097.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
50.583 -6.683.465
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
502.962 -413.768
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.297.201 -34.278.069
Alınan Faiz
0 92.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-418.964 -157.288
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.881 -829.675
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.694.560 4.663.376
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.704.560 4.925.688
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.703.514 4.923.653
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.046 2.035
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 -262.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.000 -262.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.317.385 31.462.322
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-211.591 34.569.836
Kredilerden Nakit Girişleri
-75.801 15.169.838
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
-135.790 19.399.998
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-665.846 -206.320
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-500.003
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-165.843 -206.320
Ödenen Faiz
-1.439.948 -2.901.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-367.871 953.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-367.871 953.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.405.439 3.380.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.037.568 4.333.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5.037.568 5.405.439
Ticari Alacaklar
4 40.245.259 38.455.474
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 11 2.658.638 4.012.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 37.586.621 34.443.399
Diğer Alacaklar
137.717 136.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
137.717 136.608
Stoklar
13.492.587 13.790.804
Peşin Ödenmiş Giderler
3.261.715 3.178.351
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.261.715 3.178.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 28.881 28.881
Diğer Dönen Varlıklar
478.072 499.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
478.072 499.774
ARA TOPLAM
62.681.799 61.495.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.681.799 61.495.331
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
931.470 910.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 931.470 910.840
Diğer Alacaklar
203.446.849 202.757.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 203.446.849 202.757.573
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.590.000 18.590.000
Maddi Duran Varlıklar
4.910.503 5.704.858
Arazi ve Arsalar
30.000 30.000
Binalar
1.779.088 1.782.212
Tesis, Makine ve Cihazlar
195.373 426.197
Taşıtlar
1.709.023 1.801.006
Mobilya ve Demirbaşlar
768.675 780.650
Özel Maliyetler
426.586 882.508
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.758 2.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
847.397 1.017.266
Diğer Haklar
724.837 858.064
Bilgisayar Yazılımları
122.560 159.202
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 887.718 758.014
Diğer Duran Varlıklar
53.341 53.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
53.341 53.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.667.278 229.791.892
TOPLAM VARLIKLAR
292.349.077 291.287.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 56.437.821 32.974.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.437.821 32.974.572
Banka Kredileri
56.023.642 32.414.283
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
414.179 560.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 8.619.007 5.513.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.619.007 5.513.973
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8.619.007 5.513.973
Diğer Finansal Yükümlülükler
4 13.827.634 13.963.424
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
13.827.634 13.963.424
Ticari Borçlar
11 44.291.731 40.416.268
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.170.309 1.170.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.121.422 39.245.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.139.833 2.979.597
Diğer Borçlar
1.645.379 2.107.557
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.624.026 2.086.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.353 21.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
551.939 553.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
165.186 166.374
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
386.753 386.753
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
817.014 314.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
817.014 314.052
ARA TOPLAM
128.330.358 98.822.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.330.358 98.822.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 147.337.132 173.959.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
147.337.132 173.959.282
Banka Kredileri
124.658.303 148.692.632
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
793.766 786.099
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
21.885.063 24.480.551
Uzun Vadeli Karşılıklar
359.084 451.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
359.084 451.930
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.696.216 174.411.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.026.574 273.233.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.322.503 18.053.441
Ödenmiş Sermaye
46.086.740 46.086.740
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
18.953.166 18.953.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.578.229 -1.413.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.578.229 -1.413.759
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.834.929 -2.670.459
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.256.700 1.256.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
239.049 239.049
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
239.049 239.049
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-45.811.755 -23.963.495
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.566.468 -21.848.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.322.503 18.053.441
TOPLAM KAYNAKLAR
292.349.077 291.287.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6 19.292.136 38.959.762
Satışların Maliyeti
6 -14.576.037 -35.127.172
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.716.099 3.832.590
BRÜT KAR (ZARAR)
4.716.099 3.832.590
Genel Yönetim Giderleri
-1.664.409 -3.745.785
Pazarlama Giderleri
-2.742.626 -4.102.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
772.245 7.506.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-991.168 -1.824.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.141 1.667.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7 1.219.656 4.073.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.309.797 5.741.068
Finansman Giderleri
8 -2.964.850 -2.156.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.655.053 3.584.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9 88.585 -190.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 88.585 -190.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.566.468 3.394.512
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.566.468 3.394.512
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.566.468 3.394.512
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-164.470 60.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.470 60.346
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.470 60.346
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.730.938 3.454.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.730.938 3.454.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604351


BIST