Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02 Mayıs 2017 - 18:33 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2017
Karar Sayısı
26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

           Şirketimizin 1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II, N14-1 sayılı tebliğine göre düzenlenen mali tabloları ve ekleri tarafımızca incelenmiştir.
 
a) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
b) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.       
      
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604211


BIST