Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mayıs 2017 - 18:31 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.046.254 -79.986 -6.600.800 -650.051 13.060.659
Transferler
-650.051 650.051
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.950 93.950
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 7.952.304 -79.986 -7.156.901 12.355.656 12.355.656
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867
Transferler
3.405.475 -832.007 832.007 3.405.475
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.270 -175.238 -139.968
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 3.405.475 2.765.239 10.783.779 -100.127 -8.666.754 -175.238 16.887.374 16.887.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-901.893 756.812
Dönem Karı (Zararı)
-175.238 -32.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
428.010 428.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 345.431 327.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 78.284 8.521
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
95.441 171.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.619 -17.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -88.527 -61.183
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.154.665 360.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.215.491 573.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4,7 -1.370.332 915.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 154.841 -341.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.307 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 9.307 1.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.508.925 -225.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.881.855 229.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.881.855 229.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -20.393 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.240 -139.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -16.240 -139.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-284.778 -79.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-901.893 756.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-160.484 -211.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 42.567 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -203.051 -211.077
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.353.054 -111.373
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.405.475 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -1.956.980 60.030
Ödenen Faiz
-95.441 -171.403
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
290.677 434.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
290.677 434.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 176.562 17.984
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 467.239 452.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 467.239 176.562
Ticari Alacaklar
7.987.310 6.644.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.932.189 4.479.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.055.121 2.164.907
Diğer Alacaklar
20.839 30.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 20.839 30.146
Stoklar
8 3.126.099 1.617.174
Peşin Ödenmiş Giderler
203.909 352.785
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 203.909 352.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 11
Diğer Dönen Varlıklar
313.975 139.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 313.975 139.122
ARA TOPLAM
12.119.400 8.960.284
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.119.400 8.960.284
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
11 17.916.986 18.097.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.215 27.852
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.921.329 1.834.600
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.611.530 20.709.748
TOPLAM VARLIKLAR
32.730.930 29.670.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.671.996 4.299.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.855.605 1.951.483
Ticari Borçlar
7.052.193 5.045.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.052.193 5.045.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 269.950 221.410
Diğer Borçlar
110.739 126.979
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 110.739 126.979
Ertelenmiş Gelirler
270.902 641.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 270.902 641.018
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.000 6.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.000 6.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.288.663 1.225.870
ARA TOPLAM
13.526.048 13.517.390
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.526.048 13.517.390
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 529.893 763.983
Uzun Vadeli Karşılıklar
203.374 189.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 203.374 189.570
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.573.195 1.566.176
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.046 11.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.317.508 2.530.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.843.556 16.048.165
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.887.374 13.621.867
Ödenmiş Sermaye
19 8.875.000 8.875.000
Sermaye Avansı
3.560.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.610.714 2.765.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.683.652 10.648.382
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 10.783.779 10.783.779
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 -100.127 -135.397
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -8.666.754 -7.834.747
Net Dönem Karı veya Zararı
-175.238 -832.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.887.374 13.621.867
TOPLAM KAYNAKLAR
32.730.930 29.670.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.490.528 4.202.009
Satışların Maliyeti
20 -5.980.586 -3.763.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
509.942 438.657
BRÜT KAR (ZARAR)
509.942 438.657
Genel Yönetim Giderleri
21 -338.351 -290.046
Pazarlama Giderleri
21 -360.670 -188.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 286.984 236.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -194.076 -171.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.171 26.068
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 122 195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-96.049 26.263
Finansman Gelirleri
25 0 79.298
Finansman Giderleri
25 -167.716 -199.263
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-263.765 -93.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
88.527 61.183
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 88.527 61.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-175.238 -32.519
DÖNEM KARI (ZARARI)
-175.238 -32.519
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-175.238 -32.519
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kayıp 27 -0,02000000 -0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.270 40.655
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.087 50.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.817 -10.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.817 -10.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.270 40.655
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-139.968 8.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-139.968 8.136http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604201


BIST