Ana Sayfa***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Nisan 2017 - 17:43 www.borsagundem.com

***BMEKS*** BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Tarihi 28.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı ve ilgili belgeleri imzalaması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4 - S.P.K.'nun Seri II 14-1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - 2017 faaliyet dönemi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetim görevini icra etmek üzere, Ak Bağımsız Denetim ve S.M.M.M A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesinin ve Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul'un oy ve onayına sunulması,
7 - 2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi ve kendisi ile sözleşme yapılmasının onaylanması,
8 - 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Bimeks Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2016 Yılı Bimeks Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2016 Yılı Genel Kurul Gündem YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1 3 1 numaralı maddesi gereği bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 2016 Yılı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları İle İlgili Açıklamalar 07 04 17.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bimeks Bilgi İşlem Ve Dış Ticaret A.Ş' nin 28.04.2017 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Hazirun 28 04 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2016 Yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28.04.2017 Cuma günü saat 11:00'de, Barbaros mah. Sütçüyolu Cad. No:62 Yenisahra Ataşehir/ İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Kararı ,Olağan Genel Kurul Davet Mektubu , Olağan Genel Kurul Gündemi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1. numaralı maddesi gereği bilgilendirme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları ile İlgili Açıklamalar ekteki dosyalarda yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603520


BIST