Ana Sayfa***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26 Nisan 2017 - 18:54 www.borsagundem.com

***EMNIS*** EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.573.031 11.884.379 1.793.759 10.144.019 -704.282 31.348 -26.264.296 -9.133.812 2.324.146 2.324.146
Transferler
-9.573.031 -565.977 -9.133.812 9.133.812
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
565.977 -2.952.228 -2.952.228 -2.952.228
Sermaye Azaltımı
9.573.031
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.793.759 9.578.042 -704.282 31.348 -25.259.100 -2.952.228 -628.082 -628.082
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 1.793.759 19.708.952 -481.208 31.348 -17.325.077 -14.095.400 6.516.753 6.516.753
Transferler
5.000.000 -14.095.400 14.095.400 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
385.949 -440.692 -54.743 -54.743
Sermaye Avansı
-400.000 4.600.000 4.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 11.884.379 5.000.000 1.793.759 19.708.952 -95.259 31.348 -31.820.477 -440.692 11.062.010 11.062.010


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.026 1.243.292
Dönem Karı (Zararı)
-440.692 -2.952.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
924.916 1.412.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
796.768 629.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 45.683 24.020
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
166.479 -268.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
603.963 708.856
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
24.839 413.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-722.338 -131.242
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.721
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.522 107.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-470.397 3.660.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.950.012 2.839.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
159.975 68.254
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.183.565 -1.029.145
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 494.244 -219.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.008.961 2.000.551
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.827 2.120.890
Ödenen Faiz
-603.963 -708.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-93.890 -168.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
230.508 498.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
303.534 536.380
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -73.026 -37.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
780.261 -856.275
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
4.600.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.354.204 5.857.735
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.563.719 5.728.554
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
6 1.790.485 129.181
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.173.943 -6.714.010
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.173.943 -6.714.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.743 885.738
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.743 885.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
77.128 49.618
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
403.871 935.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
403.871 77.128
Ticari Alacaklar
7 12.376.487 8.426.475
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,15 184.746 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.191.741 8.426.475
Diğer Alacaklar
9 4.635 4.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.635 4.635
Stoklar
8 6.529.386 4.391.504
Peşin Ödenmiş Giderler
210.305 153.114
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.066
Diğer Dönen Varlıklar
236.431 14.390
ARA TOPLAM
19.764.181 13.067.246
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
6.172.000 6.472.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.936.181 19.539.246
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
147 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 3.240.051 3.264.848
Maddi Duran Varlıklar
10 30.460.639 31.485.602
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.312
Peşin Ödenmiş Giderler
142.315
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.700.837 34.895.224
TOPLAM VARLIKLAR
59.637.018 54.434.470
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.766.361 12.422.248
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.610.899 1.523.967
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 599.119 714.035
Ticari Borçlar
7 20.604.183 20.109.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.604.183 20.109.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
332.887 189.128
Diğer Borçlar
5.501.101 729.569
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 5.226.560 508.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
274.541 220.662
Ertelenmiş Gelirler
124.342 30.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.591 126.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
135.591 126.070
ARA TOPLAM
39.674.483 35.845.627
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.674.483 35.845.627
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.717.836 3.756.621
Diğer Finansal Yükümlülükler
398.330 495.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.176.674 2.586.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.176.674 2.586.521
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.607.685 5.233.537
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.900.525 12.072.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.575.008 47.917.717
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.062.010 6.516.753
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 5.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11.884.379 11.884.379
Sermaye Avansı
5.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.793.759 1.793.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.613.693 19.227.744
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.613.693 19.227.744
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19.708.952 19.708.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-95.259 -481.208
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
31.348 31.348
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.820.477 -17.325.077
Net Dönem Karı veya Zararı
-440.692 -14.095.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.062.010 6.516.753
TOPLAM KAYNAKLAR
59.637.018 54.434.470


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 10.952.558 7.299.732
Satışların Maliyeti
13 -10.154.340 -7.857.095
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
798.218 -557.363
BRÜT KAR (ZARAR)
798.218 -557.363
Genel Yönetim Giderleri
-593.769 -398.445
Pazarlama Giderleri
-456.621 -459.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
234.659 -225.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-585.449 -618.156
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-602.962 -2.258.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
319.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-24.839 -413.073
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-627.801 -2.352.200
Finansman Giderleri
-535.229 -731.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.163.030 -3.083.470
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
722.338 131.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
722.338 131.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.692 -2.952.228
DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.692 -2.952.228
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-440.692 -2.952.228
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
385.949
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
385.949
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.743 -2.952.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-54.743 -2.952.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602996


BIST