Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

11 Nisan 2017 - 19:21 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/04/2017
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
EGC GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ve YATIRIMLAR A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME, YATIRIMLAR
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
11/04/2017
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
25.000
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
25.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,22
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%2,11
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
YOKTUR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
TAN EGELİ, EGELİ & CO. FİNANSAL YATIRIMLAR A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
TAN EGELİ: İMTİYAZLI PAY SAHİBİ, EGELİ & CO. FİNANSAL YATIRIMLAR AŞ: PAY SAHİBİ'NİN HAKİM OLDUĞU ŞİRKET
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULU
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
DEVREDİLEN PAYLAR ŞİRKET AKTİFİ İÇİNDE ÖNEMLİ BİR ORAN TEŞKİL ETMEMEKTEDİR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz %50 ortaklık ile pay sahibi olduğu ve herhangi bir aktif faaliyeti bulunmayan EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'de sahibi olduğu 1 TL nominal bedelli 25.000 adet payının 24.000 adetinin  nominal bedelle Tan EGELİ'ye, 1.000 adetinin nominal bedelle Egeli & Co Finansal Yatırımlar A.Ş.'ne devredilmesine, bu devir sonucunda  EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş ?n de ortaklığımız kalmamış olduğundan, gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına,  oy birliğiyle karar verilmiştir.  
Kamunun bilgisine sunarız. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/600233


BIST