Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Nisan 2017 - 17:50 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EGGUB

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.02.2017
Genel Kurul Tarihi 06.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2016 yılına ait bilanço ve kar ? zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulunun 2016 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - Şirket Yönetim Kurulunca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2017 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler TRİ ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPKnun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 06 Nisan 2017 perşembe günü saat 14:00 da 25.cadde no:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 1-Şirketimizin 2016 yılı karından brüt %50, net %42,5 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 08 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 3-AREN Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2016 kardağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Ege Gübre San. A Ş nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Zaptı .pdf - Tutanak
EK: 3 EGE GÜBRE SAN. A.Ş. NİN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/598535


BIST

-Foreks Haber Merkezi-