Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25 Mart 2017 - 13:17 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25/03/2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait olağan genel kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 25.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin inansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu Önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin ile sermayemizin 4.311.720,00 TL den 4.244.586,63 TL ye indirilmesi hakkında Esas Sözleşmenin 8.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, alınan karara göre yeni pay senetlerinin bastırılması
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ,Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,Şirketin sosyal yardım amacıyla , 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılı içersinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME25032017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 sermaye azaltımı YK raporu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KUŞTUR AŞ 2016 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 4 TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2017 tarihinde saat 10:00'da Bayraklıdede M.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası /AYDIN adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Sermaye azaltımına dair yönetim kurulu raporu,tadil metni, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Diğer Pay İhracı/İptali Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplatı Tutanağı-25.3.17 (002).pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunnalar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Madde 8 Tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Ser.Az.Yön.Kur.Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 2016 kar dağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2017 tarihinde saat 10:00'da Bayraklıdede M.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası /AYDIN adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Sermaye azaltımına dair yönetim kurulu raporu,tadil metni, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595131


BIST