Ana Sayfa***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24 Mart 2017 - 13:30 www.borsagundem.com

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi ULUSOY A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ULUSE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 24.03.2017
Genel Kurul Tarihi 21.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. ORGANİZE SANAYİ OĞUZ CADDESİ NO:6 SİNCAN ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - 2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
5 - 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı karının dağıtılmasına yönelik Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 - Yönetim kurulu ücretlerinin karara bağlanması.
11 - Yönetim hakimiyeti bulunan pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ? nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında bulunan iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu' nun Bağımsız Denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karar bağlanması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereği 2016 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması.
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ULUSOY A.Ş. GENEL KURUL DAVET, GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 ULUSOY A.Ş. 2016 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, vekaletname örneği, 2016 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulmuş politikalar , Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesindeki açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı Şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile www.ulusoyelektrik.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594920


BIST