Ana Sayfa***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22 Mart 2017 - 18:09 www.borsagundem.com

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SANEL

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Tarihi 17.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2016 Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - 31.12.2016 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması
7 - Dönem Sonrası Görevden Ayrılan Yönetim Kurulu Asil Üyeleri nedeniyle, bir asil üye yerine yeni atamanın ve diğer asil üyeliğin boş bırakılmasının görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
9 - TTK 395 ve 396'ıncı Maddelerine göre Yönetim kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - Dilek ve Temenniler
12 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE BİLGİLENDİRMESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 17/04/2017 tarihinde Saat: 10:00 ' da Şerif Ali Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan Şirket Merkezinde KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağan Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağan Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594490


BIST