Ana Sayfa***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21 Mart 2017 - 17:09 www.borsagundem.com

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması.
4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
6 - 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi.
9 - 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3. 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
4. 2016 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. 2016 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.
6. 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyeler Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
8. Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçilmiştir.
9. 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşülmedi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Aksigorta 2016 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Aksigorta A.S. 2016 Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/594245


BIST