Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08 Mart 2017 - 02:08 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıçıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sermaye kaybının 2/3 den fazla olması nedeniyle ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun(TTK) 376'ncı maddesinin 2.fıkrası uyarınca Halka Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun  10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında,  "Sermaye ve kanuni yedeisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, genel kurulu derhal toplantıya çağırmak ve bu genel kurulda sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanması kararlarından birinin alınması amacıyla gündeme madde eklemekle yükümlü oldyedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiştir.
31.12.2016 UFRS bazlı mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 40.000.000-TL., kakler toplamı 363.093-TL, ve özkaynak 2.733.378-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı 93,23% olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 11.278.237-TL. ve yükümlülükler toplamı ise 8.544.859-TL.'dır. Kamunun bilgisine sunarız. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591699


BIST