Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08 Mart 2017 - 01:25 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -4.384 -55.675 363.093 10.491.052 35.584.766 86.928.342 86.928.342
Transferler
35.584.766 -35.584.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.519 -1.037.359 -69.839.095 -70.868.935 -70.868.935
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407
Transferler
-69.839.095 69.839.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-862 1.093.034 -14.418.201 -13.326.029 -13.326.029
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.418.201 2.733.378 2.733.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.053.395 -1.637.124
Dönem Karı (Zararı)
-14.418.201 -82.472.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.717.138 80.322.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,17 127.445 163.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.535 20.627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 1.078.984 1.238.479
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 9.955.924 78.824.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -204.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -204.772
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.590.686 361.247
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.436 -80.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.572.400 -995.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -853.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.955.992 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.758 31.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.760 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.890 -173.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.890 -173.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.871.337 -3.145.260
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.182.058 1.508.136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -165.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 415.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -580.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.074.365 1.752.707
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.335.151
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.390.128 -1.711.473
Alınan Faiz
22 315.763 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 129.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.970 -49.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.970 -49.417
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.033 70.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63 21.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 63 21.033
Finansal Yatırımlar
6 1 1.739.476
Diğer Alacaklar
9 605.611 3.647.204
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,22 605.611 3.612.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.897
Diğer Dönen Varlıklar
14 47.172 25.145
ARA TOPLAM
652.847 5.434.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
652.847 5.434.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 9.279.890 20.176.049
Diğer Alacaklar
9 89.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 89.537
Maddi Duran Varlıklar
10 418.458 545.903
Diğer Duran Varlıklar
14 837.505 862.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.625.390 21.584.385
TOPLAM VARLIKLAR
11.278.237 27.019.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.043.134 9.577.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.282.499 227.175
Ticari Borçlar
8 125.916 87.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 54.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 125.916 33.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 43.960
Diğer Borçlar
9 1.372.617 865.857
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,22 1.220.756 778.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 151.861 87.167
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.295 32.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.795 14.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.500 18.500
ARA TOPLAM
5.896.421 10.790.366
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.896.421 10.790.366
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.636.029 152.742
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.409 16.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 12.409 16.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.648.438 169.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.544.859 10.959.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.733.378 16.059.407
Ödenmiş Sermaye
15 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.273 3.135
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.273 3.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -1.093.034
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -1.093.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -23.763.277 46.075.818
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.418.201 -69.839.095
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.733.378 16.059.407
TOPLAM KAYNAKLAR
11.278.237 27.019.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.182.058 1.508.136
Satışların Maliyeti
16 -3.772.744 -1.869.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.590.686 -361.247
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.590.686 -361.247
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.003.479 -2.318.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 268.370 318.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.955.924 -78.872.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.281.719 -81.234.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.281.719 -81.234.257
Finansman Gelirleri
19 315.763 0
Finansman Giderleri
19 -1.452.245 -1.238.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.418.201 -82.472.420
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 12.633.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 12.633.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.418.201 -69.839.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.418.201 -69.839.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.418.201 -69.839.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) -0,36050000 -1,74600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-862 7.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-862 7.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.093.034 -1.037.359
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.093.034 -1.037.359
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.092.172 -1.029.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.326.029 -70.868.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.326.029 -70.868.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591689


BIST