Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Mart 2017 - 15:56 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU UYARISI ÜZERİNE KURUCU PAYLARINA İSABET EDEN KAR PAYIYLA İLE İLGİLİ HATANIN DÜZELTMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SERMAYE PİYASASI KURULU UYARISI ÜZERİNE KURUCU PAYLARA İSABET EDEN KAR PAYIYLA İLGİLİ DÜZELTME

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KSTUR, TREKUST00016 Peşin 0,548 54,8 0,4658 46,58

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 21.04.2017 25.04.2017 24.04.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KSTUR, TREKUST00016 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 27/02/2017 tarihinde toplanarak , temettü istikrarını sağlamak için dağıtılabilir karın tamamını ve olağasüstü yedeklerden ilave ederek kar dağıtım tablosuna göre kar dağıtmaya
ve dağıtım zamanının 21/04/2017 olmasına karar vermiştir. Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2016 yılı kurucu hisse başına kar BRÜT : 348,97 TL NET:296,63 TL dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 kar dağıtım SPK 3.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.311.720
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.555.304,81

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.673.586 1.795.658,91
4. Vergiler ( - ) 288.510 315.037,55
5. Net Dönem Kârı 1.385.076 1.480.621,36
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 74.031,07 74.031,07
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.311.044,93 1.406.590,29
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.311.044,93 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 9.611,06 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.320.655,99 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 264.131,2 0
* Nakit 264.131,2 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 104.691,37 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 717.038 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 225.184,37 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.381.569,13 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 2.467.429,7 0 186,83 0,4658 46,58
TOPLAM 2.467.429,7 0 186,83 0,4658 46,58

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Yönetim Kurulumuz 27/02/2017 tarihinde toplanarak , temettü istikrarını sağlamak için dağıtılabilir karın tamamını ve olağasüstü yedeklerden ilave ederek kar dağıtmaya
ve dağıtım zamanının 21/04/2017 olmasına karar vermiştir. Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.
Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık hisseden yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2016 yılı kurucu hisse başına kar BRÜT : 348,97 TL NET:296,63 TL dir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591063


BIST