Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor ----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

02 Mart 2017 - 00:10 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.422.055 -25.034 -7.012.966 36.365 13.060.659
Transferler
-375.801 412.166 -36.365 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.952 -650.051 -705.003
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.046.254 -79.986 -6.600.800 -650.051 12.355.656 12.355.656
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.046.254 -79.986 -6.600.800 -650.051 12.355.656
Diğer Düzeltmeler
-865.747 0 -865.747
Transferler
-281.851 -368.200 650.051 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.019.376 -55.411 0 -832.007 2.131.958
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -135.397 -7.834.747 -832.007 13.621.867 13.621.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.931 -458.024
Dönem Karı (Zararı)
-832.007 -650.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.343.726 1.019.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.340.832 1.085.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-16.701 -41.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 693.135 278.743
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 2.751 -24.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -594.881 -274.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -81.410 -4.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
472.959 -827.144
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -430.256 -3.488.192
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.901 -2.538.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-201.355 -949.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,17 -3.948 12.048
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.480 1.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.428 10.680
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
8 755.098 117.414
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -125.121 1.466.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-125.121 1.466.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -62.965 -16.864
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -67.745 -103.961
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.745 -103.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
407.896 1.186.388
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
984.678 -458.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-865.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-130.802 -2.763.921
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 163.405 4.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -294.207 -2.268.158
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.449 3.119.024
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 863.611 3.397.767
Ödenen Faiz
25 -693.162 -278.743
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.578 -102.921
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.578 -102.921
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.984 120.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 176.562 17.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 176.562 17.984
Ticari Alacaklar
6.644.484 6.145.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 4.479.577 4.199.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.164.907 1.946.222
Diğer Alacaklar
30.146 26.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14 30.146 24.718
Stoklar
8 1.617.174 2.372.272
Peşin Ödenmiş Giderler
9 352.785 517.390
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 139.122 570.962
ARA TOPLAM
8.960.284 9.650.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.960.284 9.650.555
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
18.097.296 16.029.078
Arazi ve Arsalar
4.960.000 2.698.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
984.701 677.627
Binalar
4.065.301 3.619.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.017.124 8.958.668
Taşıtlar
58.576 36.366
Mobilya ve Demirbaşlar
11.594 38.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.852 46.398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.834.600 1.227.867
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.709.748 18.053.343
TOPLAM VARLIKLAR
29.670.032 27.703.898
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 4.299.008 3.560.588
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.951.483 1.125.507
Ticari Borçlar
5.045.622 5.081.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.045.622 5.081.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 221.410 238.549
Diğer Borçlar
126.979 194.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 126.979 194.724
Ertelenmiş Gelirler
17 641.018 761.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
641.018 761.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.000 58.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.000 58.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.225.870 1.287.387
ARA TOPLAM
13.517.390 12.308.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.517.390 12.308.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 763.983 1.464.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
189.570 165.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 189.570 165.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.566.176 1.409.262
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 11.046 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.530.775 3.039.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.048.165 15.348.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.621.867 12.355.656
Ödenmiş Sermaye
19 8.875.000 8.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.765.239 2.765.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.648.382 7.966.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 10.783.779 8.046.254
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18,19 -135.397 -79.986
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -7.834.747 -6.600.800
Net Dönem Karı veya Zararı
-832.007 -650.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.621.867 12.355.656
TOPLAM KAYNAKLAR
29.670.032 27.703.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 18.821.985 16.441.773
Satışların Maliyeti
20 -18.265.590 -15.335.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
556.395 1.106.729
BRÜT KAR (ZARAR)
556.395 1.106.729
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.199.171 -1.196.952
Pazarlama Giderleri
21 -534.553 -596.539
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 590.490 490.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -295.129 -49.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-881.968 -245.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 836.319 409.157
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -241.521 -408.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-287.170 -244.590
Finansman Gelirleri
9.573 15.143
Finansman Giderleri
25 -1.149.291 -695.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.426.888 -925.032
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 594.881 274.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.007 -650.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
-832.007 -650.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-832.007 -650.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,09400000 -0,07300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.963.965 -54.952
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.178.293 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.264 -68.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-145.064 13.738
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -145.064 13.738
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.963.965 -54.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.131.958 -705.003
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590239


BIST