Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

01 Mart 2017 - 11:40 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                               KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
2014 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI
 
Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin kararlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri,
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile
esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi esas alınmakta ve SPK Kurumsal
Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli
ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 
Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar
elverdiği sürece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli
stratejileri ile uzun vadeli yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin finansal
pozisyonu ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri
ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, her yıl
yeniden gözden geçirilmek koşuluyla asgari %20'si oranında nakit ve/veya bedelsiz
hisse şeklinde kâr dağıtımı yapılması yönündedir.Ayrıca, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirket Esas
 sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Net kardan ödenmiş sermayenin %5'i kadar kanuni yedek akçe ve dağıtılması
kararlaştırılan kardan birinci kar payı düşüldükten sonra kalanın %10'u kurucu hisse senedi sahiplerine ödenir.  
 
Kâr dağıtım kararının görüşüldüğü ilgili genel kurul toplantısında aksi kararlaştırılmadığı
takdirde, kar dağıtımın en geç söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı yılın Mayıs
ayında gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar
vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu,
Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine
uymak kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtma
kararı alabilir.
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589648


BIST