Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28 Şubat 2017 - 10:28 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 25/03/2017 TARİHİNDE YAPILACAK GENEL KURUL BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ 27.02.2017 TAR.BİLD.SEHVEN SER.AZALTIMI İŞARETLENMİŞTİR. DÜZELTME DİĞER PAY İHRACI İPTALİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 27/02/2017 TARİHİNDE YAPILAN BİLDİRİMDE HAK KULLANIM BÖLÜMÜNDE SEHVEN SERMAYE AZALTIMI İŞARETLENMİŞTİR.DÜZELTME YAPILARAK PAY İHRACI / İPTALİ İŞARETLENİŞTİR

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 27.02.2017
Genel Kurul Tarihi 25.03.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe KUŞADASI
Adres BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin inansal Tabloların okunması,müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Kar dağıtımı ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu Önerisinin kabulü,değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izin ile sermayemizin 4.311.720,00 TL den 4.244.586,63 TL ye indirilmesi hakkında Esas Sözleşmenin 8.maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, alınan karara göre yeni pay senetlerinin bastırılması
9 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirilmesi esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ,Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen bağımsız denetleme kuruluşu Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin genel kurulun onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince,Şirketin sosyal yardım amacıyla , 2016 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflara yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , Şirketin 2016 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılı içersinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 VEKALETNAME25032017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 sermaye azaltımı YK raporu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KUŞTUR AŞ 2016 GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 4 TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin, 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 25/03/2017 Cumartesi günü saat 10:00'da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589087


BIST