Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Şubat 2017 - 18:22 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Paylarının itfası yolu ile yapılacak sermaye azaltımı kararının Sermeye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan onayla 25/03/2017 tarihinde genel kunurula sunulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.311.720
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.244.586,63

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
KSTUR, TREKUST00016 4.311.720 67.133,37 1,55699

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 4.311.720 67.133,370 1,55699

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.01.2017
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 21.02.2017

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin tadiline ve bu amaçla hazırlanan ve Ek'te mevcut "Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"nin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın görüş ve onayları alınmış , 25/03/2017 günü yapılacak Genel Kurul'da pay sahiplerinin görüşlerine sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL TASARISI.pdf
EK: 2 sermaye azaltımı YK raporu .pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588937


BIST