Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27 Şubat 2017 - 18:15 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/02/2017
Karar Sayısı
671
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

TOPLANTI TARİHİ    :27/02/2017
TOPLANTI NO         :671
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN " SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ
GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
YAZIMIZ EKİNDE TAKDİM EDİLEN KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN 01/01/2016-31/12/2016 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLAN
FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ OLARAK
A)FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN TARAFIMIZDAN İNCELENDİĞİNİ,
B)İŞLETMEDEKİ GÖREV VE SORUMLULUK ALANINDA SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE ,FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORLARIN ÖNEMLİ
KONULARDA GERÇEĞE AYKIRI BİR AÇIKLAMA VE AÇIKLAMANIN YAPILDIĞI TARİH İTİBARIYLA YANILTICI OLMASI SONUCUNU DOĞURABİLECEK HER HANGİ BİR
EKSİKLİK İÇERMEDİĞİNİ,
C)İŞLETMEDEKİ GÖREV VE SORUMLULUK ALANINDA SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE , BU TEBLİĞ UYARINCA HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARIN 
İŞLETMENİN AKTİFLERİ , PASİFLERİ, FİNANSAL DURUMU VE KAR ZARARI İLE İLGİLİ GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITTIĞI VE FAALİYET RAPORUNUN İŞİN GELİŞİM VE 
PERFORMANSINI VE İŞLETMENİN FİNANSAL DURUMUNU , KARŞI KARŞIYA OLUNAN ÖNEMLİ RİSKLER VE BELİRSİZLİKLERLE BİRLİKTE , DÜRÜSTÇE YANSITTIĞINI, BEYAN 
EDERİZ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588913


BIST