Ana Sayfa***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24 Şubat 2017 - 19:17 www.borsagundem.com

***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -161.427 2.483.278 29.825.816 10.192.444 121.563.614 121.563.614
Transferler
157.509 10.034.935 -10.192.444
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -134.107 1.845.953 1.711.846 1.711.846
Dönem Karı (Zararı)
1.845.953 1.845.953 1.845.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -134.107 -134.107 -134.107
Kar Payları
-1.300.000 -1.300.000 -1.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -295.534 2.640.787 38.560.751 1.845.953 121.975.460 121.975.460
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 -295.534 2.640.787 38.560.751 1.845.953 121.975.460 121.975.460
Transferler
200.695 1.645.258 -1.845.953 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.644 21.659.245 22.024.889 22.024.889
Dönem Karı (Zararı)
21.659.245 21.659.245 21.659.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.644 365.644 365.644
Kar Payları
-1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.922.491 2.922.491 2.922.491
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 67.495.762 1.727.741 70.110 2.841.482 2.922.491 38.606.009 21.659.245 145.322.840 145.322.840


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.263.239 -8.318.773
Dönem Karı (Zararı)
27.345.476 2.599.781
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.345.476 2.599.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.101.298 5.597.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-19 5.729.424 5.225.075
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.259 47.832
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-18 2.259 47.832
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-367.208 220.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -367.208 220.835
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -164.167 -6.433
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 103.709 93.937
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -267.876 -100.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -99.010 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -99.010 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5 110.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.500.980 -15.539.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -615.522 -694.545
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -22.611 -28.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -592.911 -666.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-14 -2.797.973 -920.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-14 -2.797.973 -920.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 11.951.114 5.116.645
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -969.658 -1.163.521
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.821.970 -17.319.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 8.084.919 -2.649.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.737.051 -14.669.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.297.997 60.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-15 578.317 172.393
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8-15 578.317 172.393
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 234.735 -790.829
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.947.754 -7.342.717
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.684.515 -976.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.072.178 -3.250.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-16 3.132.592 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-16 3.132.592
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.204.770 -3.250.622
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.175.159 -3.242.265
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -29.611 -8.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.298.314 1.593.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 56.903.983 160.237.430
Kredilerden Nakit Girişleri
6 56.903.983 160.237.430
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -117.602.297 -157.343.577
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -117.602.297 -157.343.577
Ödenen Temettüler
-1.600.000 -1.300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.107.253 -9.975.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -17.107.253 -9.975.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.697.333 31.672.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.590.080 21.697.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.590.080 21.697.333
Ticari Alacaklar
7-25 6.870.751 6.254.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 61.550 38.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.809.201 6.215.358
Diğer Alacaklar
8 2.319 2.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.319 2.319
Stoklar
9 45.172.530 57.123.644
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.066.592 1.223.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.066.592 1.223.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 906.746 422.003
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.742.744 11.944.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 14.742.744 11.944.771
ARA TOPLAM
73.351.762 98.667.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.351.762 98.667.455
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 24.430 24.430
Maddi Duran Varlıklar
10 111.023.439 104.753.384
Arazi ve Arsalar
10 67.489.277 67.489.277
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10 15.164.309 16.022.973
Binalar
10 18.695.586 15.831.931
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 5.351.275 3.906.057
Taşıtlar
10 2.820.862 471.550
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.036.821 358.468
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 128.368 336.187
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 336.941 336.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 72.578.205 75.484.006
Lisanslar
11 108.430 13.150
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
11 72.469.775 75.470.856
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.887.098 1.760.945
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.887.098 1.760.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.513.172 182.022.765
TOPLAM VARLIKLAR
259.864.934 280.690.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.544.949 97.243.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 36.544.949 97.243.263
Banka Kredileri
36.544.949 97.243.263
Ticari Borçlar
7-25 70.394.023 56.733.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 19.399.625
-Foreks Haber Merkezi-