Ana Sayfa***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21 Şubat 2017 - 11:03 www.borsagundem.com

***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 20.02.2017
Genel Kurul Tarihi 21.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması.
4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2016 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
6 - 2016 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
8 - Şirketin 2017 yılı mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ve Sigortacılık mevzuatı uyarınca denetimi için Denetçi seçimi.
9 - 2016 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Şirketin 2017 Yılında yapılacak olan bağış sınırlarının belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Mart 2017, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/587664


BIST