Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05 Ocak 2017 - 08:50 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Paylarının itfası yolu ile yapılacak sermaye azaltımına dair Yönetim Kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 4.311.720
Ulaşılacak Sermaye (TL) 4.244.586,63

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
KSTUR, TREKUST00016 4.311.720 67.133,37 1,55699

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 4.311.720 67.133,370 1,55699

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05/01/2017 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak geri alınan payların tasarrufu ile ilgili belirsizliği gidermek ve mevcut pay senetleri üzerindeki kar payı kuponlarının bitmiş olması nedeniyle bastırılacak olan yeni pay senetlerinin son duruma (yeni sermayeye) göre bastırılması için aşağıdaki kararı almıştır:
1. Şirketimiz esas sözleşmesi'nin "esas sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde ekte belirtilen şekilde tadil edilmesine,
2.Şirketimiz ,Tatil Köyünün 2014 yılında kiraya verilmesinin, önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle ilgili Kanun ve düzenlemeler uyarınca Şirketimizce geri alınan toplam 6.713.337 adet (67.133,37 TL nominal değerli) payın itfası için, Şirketimiz esas sermayesinin 67.133,37 TL azaltılmak suretiyle 4.244.586,63 TL ye indirilmesine
3. Yukarıda belirtilen gerekçelerle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin tadiline ve bu amaçla hazırlanan ve Ek'te mevcut "Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"nin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na görüş ve onayları için gönderilmesine, söz konusu onayların alınmasını müteakip onay için yapılacak ilk Genel Kurul'a sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERMAYE AZALTIMI TADİL METNİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/576598


BIST