Ana Sayfa***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09 Kasım 2016 - 19:28 www.borsagundem.com

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 26.000.000 6.497.470 60.832 26.672 -23.263.638 -1.167.884 8.153.452 8.153.452
Transferler
-1.167.884 1.167.884
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.685 -4.669.648 -4.599.963 -4.599.963
Sermaye Azaltımı
-21.000.000 21.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 6.497.470 130.517 26.672 -3.431.522 -4.669.648 3.553.489 3.553.489
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.258 -761.752 -824.010 -824.010
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 62.423 26.672 -7.073.128 -761.752 6.882.757 6.882.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.438.240 -1.748.936
Dönem Karı (Zararı)
-761.752 -4.669.648
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-761.752 -4.669.648
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.006.602 1.747.751
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 979.045 930.052
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.213 -14.945
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -31.213 -14.945
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.204 444.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 724.777 407.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 25.427 36.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
389.812 479.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 383.131 447.457
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 237.493 186.586
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -230.812 -154.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -81.246 -91.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.037.369 1.834.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.123.678 50.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 1.346.056 750.589
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 6.142.059 2.019.923
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -848.095 161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.654.967 -21.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -619.360 -118.843
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-14 -424.128 40.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 -1.027.874 -886.439
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.282.219 -1.087.586
Ödenen Faiz
-378.354 -447.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -467.356 -213.595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 1.731 -298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-150.630 -404.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.630 -404.497
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -150.630 -404.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.566.298 1.989.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.566.298 1.989.285
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4 -1.566.298 1.989.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721.312 -164.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
721.312 -164.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.351 974.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.049.663 809.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.049.663 328.351
Ticari Alacaklar
1.663.273 3.758.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.663.273 3.758.592
Diğer Alacaklar
500.200 1.181.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 500.200 1.181.711
Stoklar
7 7.012.050 13.122.896
Peşin Ödenmiş Giderler
15 998.116 240.107
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.954 3.685
Diğer Dönen Varlıklar
14 135.600 817.099
ARA TOPLAM
11.360.856 19.452.441
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.360.856 19.452.441
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
97.350 80.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 97.350 80.396
Maddi Duran Varlıklar
8 19.084.431 19.905.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.080 16.969
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.080 16.969
Peşin Ödenmiş Giderler
15 92.467 2.381
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.284.328 20.005.703
TOPLAM VARLIKLAR
30.645.184 39.458.144
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.760.087 2.557.665
Ticari Borçlar
10.461.870 15.081.797
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.461.870 15.081.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 313.303 932.663
Diğer Borçlar
82.028 858.977
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518 623.391
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 81.510 235.586
Ertelenmiş Gelirler
16 52.004 1.079.878
Kısa Vadeli Karşılıklar
230.771 258.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 73.056 126.406
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 157.715 132.288
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 135.600 282.779
ARA TOPLAM
13.035.663 21.052.453
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.035.663 21.052.453
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 8.046.110 8.810.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.605.313 1.216.719
Diğer Borçlar
6 500.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 575.341 672.152
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.726.764 10.698.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.762.427 31.751.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.882.757 7.706.767
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.690.965 9.753.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.690.965 9.753.223
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.628.542 9.628.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
62.423 124.681
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.073.128 -3.431.522
Net Dönem Karı veya Zararı
-761.752 -3.641.606
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.882.757 7.706.767
TOPLAM KAYNAKLAR
30.645.184 39.458.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 22.351.518 21.835.676 4.821.498 7.542.743
Satışların Maliyeti
18 -20.159.731 -19.330.144 -4.214.739 -6.552.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.787 2.505.532 606.759 989.903
BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.787 2.505.532 606.759 989.903
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.177.131 -2.187.507 -64.512 -862.445
Pazarlama Giderleri
19 -374.664 -613.511 -158.962 -214.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 898.044 1.090.608 197.876 254.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.134.031 -708.973 -270.544 -108.470
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.595.995 86.149 310.617 58.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.595.995 86.149 310.617 58.844
Finansman Gelirleri
23 1.164.335 1.848 -206.379 629
Finansman Giderleri
23 -411.338 -4.849.054 -126.971 -1.852.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-842.998 -4.761.057 -22.733 -1.793.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
81.246 91.409 -14.606 76.938
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
81.246 91.409 -14.606 76.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-761.752 -4.669.648 -37.339 -1.716.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
-761.752 -4.669.648 -37.339 -1.716.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-761.752 -4.669.648 -37.339 -1.716.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kar/(Zarar) (TL.) -0,15200000 -0,93400000 -0,00100000 -0,06600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.258 69.685 20.480 34.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -77.823 87.106 25.600 43.359
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.565 -17.421 -5.120 -8.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.565 -17.421 -5.120 -8.672
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.258 69.685 20.480 34.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-824.010 -4.599.963 -16.859 -1.681.439
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-824.010 -4.599.963 -16.859 -1.681.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567579


BIST