Ana Sayfa***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

09 Kasım 2016 - 18:43 www.borsagundem.com

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -175.381 12.947.069 110.959 -24.381.616 -11.782.767 56.930.327 421 56.930.748
Transferler
-11.782.767 11.782.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.375 51 -6.222.461 -6.414.785 80 -6.414.705
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -367.756 12.947.069 110.959 -36.164.332 -6.222.461 50.515.542 501 50.516.043
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-216.079 -3.160.401 -3.376.480 1.658 -3.374.822
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -591.926 12.947.069 110.959 -32.350.587 -3.160.401 57.167.177 1.740 57.168.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.258.915 -9.883.155
Dönem Karı (Zararı)
-3.374.820 -6.414.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.469.883 5.174.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.632.388 1.627.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
490.888 291.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490.888 291.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.738.973 -216.700
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-392.366 3.472.464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.073 -8.439.271
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,24 3.539.787 -6.040.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -678.250 -3.032.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -23.817.564 -26.450.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 -4.714.463 -1.450.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,24 29.161.654 25.995.712
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6,8,15 -3.932.237 2.538.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.653.990 -9.679.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-395.075 -203.477
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.004.923 2.130.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.424.923 2.130.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.424.923 2.130.588
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.420.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.293.006 6.456.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.442.072 9.920.736
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.442.072 9.920.736
Ödenen Faiz
21 -5.738.973 -3.472.464
Alınan Faiz
21 3.895 7.940
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.039.014 -1.296.355
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.039.014 -1.296.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.252.973 7.753.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.213.959 6.456.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.213.959 6.252.973
Ticari Alacaklar
13.820.083 17.359.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.820.083 17.359.870
Diğer Alacaklar
1.503.260 825.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.503.260 825.010
Stoklar
7 75.186.461 51.368.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.787.494 2.394.864
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.352.265 11.030.432
ARA TOPLAM
113.863.522 89.232.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.863.522 89.232.046
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.373.843 45.793.843
Maddi Duran Varlıklar
10 64.240.158 61.401.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.366
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 46.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.614.001 107.241.466
TOPLAM VARLIKLAR
221.477.523 196.473.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 46.823.524 42.181.097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 9.144.641 6.865.322
Ticari Borçlar
56.171.705 27.010.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 56.171.705 27.010.051
Diğer Borçlar
7.406.960 9.557.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 5.405.857 7.776.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.001.103 1.780.623
Ertelenmiş Gelirler
8 7.570.008 7.296.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.078.519 1.541.624
ARA TOPLAM
128.195.357 94.452.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.195.357 94.452.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 27.340.618 30.816.397
Ertelenmiş Gelirler
8 5.825.961 7.368.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.399.288 2.299.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.399.288 2.299.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 547.382 993.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.113.249 41.477.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.308.606 135.929.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.167.177 60.543.657
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.355.143 12.571.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.355.143 12.571.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-591.926 -375.847
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.350.587 -36.164.383
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.160.401 3.813.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.740 82
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.168.917 60.543.739
TOPLAM KAYNAKLAR
221.477.523 196.473.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 89.504.563 71.306.988 41.071.491 35.245.359
Satışların Maliyeti
17 -74.983.202 -57.668.290 -33.758.732 -28.997.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.521.361 13.638.698 7.312.759 6.247.886
BRÜT KAR (ZARAR)
14.521.361 13.638.698 7.312.759 6.247.886
Genel Yönetim Giderleri
18 -5.117.898 -5.256.577 -1.789.010 -1.713.077
Pazarlama Giderleri
18 -7.305.315 -6.783.951 -2.630.874 -2.242.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.585.742 3.111.500 744.532 1.536.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -678.085 -855.981 -118.222 -106.809
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.005.805 3.853.689 3.519.185 3.722.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 2.286.956 1.557.941 514.056 524.623
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -470.910
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.292.761 4.940.720 4.033.241 4.247.438
Finansman Gelirleri
21 2.346.233 1.639.385 570.612 213.549
Finansman Giderleri
21 -11.190.101 -13.019.136 -4.969.265 -6.336.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.551.107 -6.439.031 -365.412 -1.875.284
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
392.366 216.700 75.429 211.551
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 392.366 216.700 75.429 211.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.158.741 -6.222.331 -289.983 -1.663.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.158.741 -6.222.331 -289.983 -1.663.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.660 130 585 605
Ana Ortaklık Payları
-3.160.401 -6.222.461 -290.568 -1.664.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 23 -0,05680000 -0,11190000 -0,00520000 -0,02990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-216.079 -192.375 -98.349 -148.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -270.099 -240.469 -122.936 -185.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.020 48.094 24.587 37.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 54.020 48.094 24.587 37.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-216.079 -192.375 -98.349 -148.037
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.374.820 -6.414.706 -388.332 -1.811.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.660 130 585 605
Ana Ortaklık Payları
-3.376.480 -6.414.836 -388.917 -1.812.375



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567533


BIST

bahis siteleri - deneme bonusu - casino siteleri

bahis siteleri - kaçak bahis - canlı bahis

perabet - vevobahis - baymavi - deneme bonusu

cratosslot - cratosslot giriş - cratosslot

istanbul escort - çapa escort - şirinevler escort - avcılar escort - şişli escort - avrupa yakası escort - şirinevler escort - halkalı escort - beylikdüzü escort - mecidiyeköy escort - ümraniye escort - adana escort malatya escort