Ana Sayfa***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

31 Ekim 2016 - 21:21 www.borsagundem.com

***OYLUM*** OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.422.055 -25.034 -7.012.966 36.365 13.060.659
Transferler
36.365 -36.365 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.318 -778.438 -810.756
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-281.851 281.851 0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.140.204 -57.352 -6.694.750 -778.438 12.249.903 0 12.249.903
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 8.046.254 -79.986 -6.600.800 -650.051 12.355.656
Transferler
-281.851 -368.200 650.051 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.019.376 -46.121 -515.498 2.457.757
Dönem Sonu Bakiyeler
8.875.000 2.765.239 10.783.779 -126.107 -6.969.000 -515.498 14.813.413 0 14.813.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.865 -84.597
Dönem Karı (Zararı)
-515.498 -778.438
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
789.974 765.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 997.111 767.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-84.118 -47.495
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
57.070 307.174
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.078 -1.622
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 15.078 -1.622
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -194.614 -259.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-553 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -553 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.611 -71.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -135.748 -331.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.242 12.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -14.861 -682.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.850 576.730
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.724 -286.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
298.114 640.022
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.865 -84.597
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-234.852 -2.343.024
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 10.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-244.852 -1.843.024
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
226.566 2.604.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 283.636 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 2.911.695
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 2.911.695
Ödenen Faiz
-57.070 -307.174
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.579 176.900
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
47.579 176.900
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.984 120.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.563 297.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.563 17.984
Ticari Alacaklar
6.208.886 6.145.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 3.739.751 4.199.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.469.135 1.946.222
Diğer Alacaklar
241.440 26.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 228.507 1.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.933 24.718
Stoklar
7 2.387.133 2.372.272
Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.926 517.390
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.013.926 517.390
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9
Diğer Dönen Varlıklar
252.439 570.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
252.439 570.962
ARA TOPLAM
10.169.396 9.650.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.169.396 9.650.555
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 750.000 750.000
Maddi Duran Varlıklar
8 18.459.573 16.029.078
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 32.488 46.398
Peşin Ödenmiş Giderler
79.271 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.425.593 1.227.867
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.746.925 18.053.343
TOPLAM VARLIKLAR
30.916.321 27.703.898
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.851.890 3.560.588
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 2.072.930 1.125.507
Ticari Borçlar
5.067.439 5.081.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.067.439 5.081.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
229.288 238.549
Diğer Borçlar
0 194.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 194.724
Ertelenmiş Gelirler
1.036.083 761.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.036.083 761.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.000 58.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.000 58.692
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.577.917 1.287.387
ARA TOPLAM
13.841.547 12.308.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.841.547 12.308.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 509.706 1.464.795
Uzun Vadeli Karşılıklar
191.896 165.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 191.896 165.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 1.559.759 1.409.262
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.261.361 3.039.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.102.908 15.348.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.813.413 12.355.656
Ödenmiş Sermaye
12 8.875.000 8.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.765.239 2.765.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.657.672 7.966.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.783.779 8.046.254
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 -126.107 -79.986
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -6.969.000 -6.600.800
Net Dönem Karı veya Zararı
-515.498 -650.051
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.813.413 12.355.656
TOPLAM KAYNAKLAR
30.916.321 27.703.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 13.272.558 10.393.091 3.846.828 2.864.625
Satışların Maliyeti
13 -12.307.691 -9.706.885 -3.747.190 -2.805.120
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
964.867 686.206 99.638 59.505
BRÜT KAR (ZARAR)
964.867 686.206 99.638 59.505
Genel Yönetim Giderleri
-908.279 -731.759 -318.061 -222.066
Pazarlama Giderleri
-457.174 -421.804 -141.338 -164.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 480.323 357.170 71.294 165.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -112.095 -679.212 1.088 -435.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-32.358 -789.399 -287.379 -596.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 157.903 124.098 5.971 2.275
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -367.306 -65.944 -205.056 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-241.761 -731.245 -486.464 -594.229
Finansman Gelirleri
106.106 0 0 0
Finansman Giderleri
-574.457 -307.174 -67.851 -101.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-710.112 -1.038.419 -554.315 -695.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
194.614 259.981 61.599 149.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 194.614 259.981 61.599 149.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-515.498 -778.438 -492.716 -545.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-515.498 -778.438 -492.716 -545.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-515.498 -778.438 -492.716 -545.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.496.514 -32.318 -16.032 -16.569
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.178.293 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.651 -40.397 -20.040 -20.711
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-624.128 8.079 4.008 4.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-624.128 8.079 4.008 4.142
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.496.514 -32.318 -16.032 -16.569
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.981.016 -810.756 -508.748 -562.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.981.016 -810.756 -508.748 -562.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565331


BIST