Ana Sayfa***EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )----

***EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

31 Ekim 2016 - 18:49 www.borsagundem.com

***EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 -4.384 -55.675 363.093 10.491.052 35.584.766 86.928.342 86.928.342
Transferler
35.584.766 -35.584.766
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.050 -683.139 -51.294.144 -51.968.233 -51.968.233
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 4.666 -738.814 363.093 46.075.818 -51.294.144 34.960.109 34.960.109
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 3.135 -1.093.034 363.093 46.075.818 -69.839.095 16.059.407 16.059.407
Transferler
-69.839.095 69.839.095
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-862 1.093.034 -14.480.831 -13.388.659 -13.388.659
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 251.880 297.610 2.273 363.093 -23.763.277 -14.480.831 2.670.748 2.670.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.763.469 -1.429.541
Dönem Karı (Zararı)
-14.480.831 -63.384.814
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.389.429 61.765.954
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,17 100.289 125.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.321 -3.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
929.983 910.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.442 316
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 937.425 909.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 11.092.855 60.536.830
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.280.623 197.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.672.813 -984.317
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.150.025 -61.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.366 -44.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27.632
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.042 -722.671
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.832 -155.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.267 -155.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.565
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.581.411 -2.603.177
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
16 1.182.058 1.173.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -580.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-580.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.784.477 1.976.403
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.952.156
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.784.502 -1.104.807
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.784.502 -1.104.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 129.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.008 -33.138
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.008 -33.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.008 70.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0 37.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.033
Finansal Yatırımlar
6 1 1.739.476
Diğer Alacaklar
9 540.566 3.647.204
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,22 540.015 3.612.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 551 35.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.897
Diğer Dönen Varlıklar
14 23.359 25.145
ARA TOPLAM
563.926 5.434.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
563.926 5.434.755
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.783.193 20.176.049
Maddi Duran Varlıklar
10 445.614 545.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Diğer Duran Varlıklar
14 862.849 862.433
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.091.656 21.584.385
TOPLAM VARLIKLAR
10.655.582 27.019.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.365.635 9.577.126
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 852.395 227.175
Ticari Borçlar
8 149.924 87.594
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,22 0 54.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 149.924 33.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 27.632 0
Diğer Borçlar
9 660.931 865.857
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 549.255 778.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 111.676 87.167
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.230 32.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.730 14.114
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.500 18.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
601 0
ARA TOPLAM
5.075.348 10.790.366
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.075.348 10.790.366
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.891.463 152.742
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.023 16.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.023 16.625
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.909.486 169.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.984.834 10.959.733
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.670.748 16.059.407
Ödenmiş Sermaye
15 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 251.880 251.880
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.273 3.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.093.034
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.093.034
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.093.034
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -23.763.277 46.075.818
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.480.831 -69.839.095
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.670.748 16.059.407
TOPLAM KAYNAKLAR
10.655.582 27.019.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.282.058 1.173.636 0 0
Satışların Maliyeti
16 -3.462.681 -1.371.383 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.180.623 -197.747 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.180.623 -197.747 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -869.346 -1.758.796 -146.475 -585.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 599.418 51.161 18.805 40.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.092.855 -60.652.858 -5.629.210 -33.395.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.543.406 -62.558.240 -5.756.880 -33.940.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.543.406 -62.558.240 -5.756.880 -33.940.336
Finansman Giderleri
19 -937.425 -826.574 -209.054 -331.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.480.831 -63.384.814 -5.965.934 -34.271.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 12.090.670 0 6.675.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 12.090.670 0 6.675.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.480.831 -51.294.144 -5.965.934 -27.596.934
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 -14.480.831 -51.294.144 -5.965.934 -27.596.934
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-14.480.831 -51.294.144 -5.965.934 -27.596.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-862 9.050 0 8.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-862 9.050 0 8.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.093.034 -683.139 0 -1.113.264
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.093.034 -683.139 0 -1.113.264
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.092.172 -674.089 0 -1.105.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.388.659 -51.968.233 -5.965.934 -28.701.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.388.659 -51.968.233 -5.965.934 -28.701.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565253


BIST