Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )----

***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

28 Ekim 2016 - 15:34 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -9.059 474.975 13.237.677 7.713.908 44.217.575 44.217.575
Transferler
7.713.908 -7.713.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555 -4.834.591 -4.835.146 -4.835.146
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -9.614 474.975 20.951.585 -4.834.591 39.382.429 39.382.429
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.492 474.975 20.951.585 -8.447.363 35.766.779 35.766.779
Transferler
-8.447.363 8.447.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-193 -980.010 -980.203 -980.203
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -980.010 34.786.576 34.786.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.585.386 -6.187
Dönem Karı (Zararı)
-980.010 -4.834.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-88.708 3.695.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.858 -1.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.275 201.533
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -328.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
412.039 201.533
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -159.125 3.495.408
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.516.668 1.132.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
680.843 72.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
307.118 -94.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.766.192 1.098.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-738.437 56.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.585.386 -6.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.579.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.990.000
Ödenen Faiz
-410.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.944 -6.187
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.944 -6.187
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.354 18.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 410 12.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 410 6.354
Finansal Yatırımlar
4 688.000 900.000
Diğer Alacaklar
7 455.579 439.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,17 453.560 438.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.019 994
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.609 5.903
ARA TOPLAM
1.147.598 1.351.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.147.598 1.351.790
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 38.001.015 37.212.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.001.015 37.212.731
TOPLAM VARLIKLAR
39.148.613 38.564.521
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.991.481 0
Ticari Borçlar
5 711.976 404.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 624.111 393.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 87.865 11.808
Diğer Borçlar
7 522.962 3.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17 489.120 3.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 33.842 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.593 2.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.593 2.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 117.531 72.978
ARA TOPLAM
4.345.543 483.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.345.543 483.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 2.285.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17 0 2.285.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 16.494 28.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 16.494 28.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.494 2.314.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.362.037 2.797.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.786.576 35.766.779
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.685 -12.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 12.504.222 20.951.585
Net Dönem Karı veya Zararı
-980.010 -8.447.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.786.576 35.766.779
TOPLAM KAYNAKLAR
39.148.613 38.564.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -582.896 -678.722 -100.584 -236.773
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 708.074 209.037 73.702 -506.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -693.149 -4.363.543 -183.276 -3.919.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-567.971 -4.833.228 -210.158 -4.662.595
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-567.971 -4.833.228 -210.158 -4.662.595
Finansman Giderleri
-412.039 -1.363 -285 -454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-980.010 -4.834.591 -210.443 -4.663.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-980.010 -4.834.591 -210.443 -4.663.049
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -980.010 -4.834.591 -210.443 -4.663.049
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-980.010 -4.834.591 -210.443 -4.663.049
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-193 -555 0 -342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -193 -555 0 -342
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193 -555 0 -342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-980.203 -4.835.146 -210.443 -4.663.391
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-980.203 -4.835.146 -210.443 -4.663.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564710


BIST