Ana SayfaBa?ta? Ba?kent Çimento'nun çimento kili sahalar? projesi ÇED raporu görü?e aç?ld?----

Ba?ta? Ba?kent Çimento'nun çimento kili sahalar? projesi ÇED raporu görü?e aç?ld?

27 Ekim 2016 - 12:07 www.borsagundem.com

Ba?ta? Ba?kent Çimento'nun çimento kili sahalar? projesi ÇED raporu
görü?e aç?ld?.
Çevresel Etki De?erlendirmesi ?zin ve Denetim Genel Müdürlü?ünün
internet sitesinde konu ile ilgili yap?lan aç?klamada ?u bilgiler
verildi:
"ANKARA ?li ELMADAG, ilcesinde BA?TA? BA?KENT Ç?MENTO SAN. VE T?C.
A.?.taraf?ndan yap?lmas? planlanan 83959, 83960, 83961, 83962, 83963
VE 83964 RUHSAT NOLU Ç?MENTO K?L? SAHALARI projesi ile ilgili olarak
haz?rlanan Çevresel Etki De?erlendirmesi Raporu, ?nceleme ve
De?erlendirme Komisyonunca yeterli bulunmu? olup, nihai kabul
edilmi?tir. Komisyonun sonuçland?rd??? Çevresel Etki De?erlendirme
Raporu halk?n görü? ve önerilerini almak üzere Çevre ve ?ehircilik ?l
Müdürlü?ünde ve Bakanl?kta on(10) gün görü?e aç?l?r. Bakanl?kça
projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görü?ler de dikkate al?n?r.
Bakanl?k halktan gelen görü?ler ?????nda rapor içeri?inde gerekli
eksikliklerin tamamlanmas?n?, ek çal??malar yap?lmas?n? ya da ?nceleme
De?erlendirme Komisyonunun yeniden toplanmas?n? isteyebilir. Nihai
olarak kabul edilen Çevresel Etki De?erlendirmesi Raporu 10 (on) gün
halk?n görü?üne aç?lm?? olup, görü? ve öneriler için bu süreç
içerisinde ANKARA Çevre ve ?ehircilik ?l Müdürlüklerine veya Çevre ve
?ehircilik Bakanl???'na müracaat edebilir."

http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=duyurudetay&Id=142963

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey