Ana Sayfa***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALI?VER?? MERKEZLER? T?CARET ANON?M ??RKET?( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )----

***ITTFH* *ADESE*** ADESE ALI?VER?? MERKEZLER? T?CARET ANON?M ??RKET?( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )

26 Ekim 2016 - 17:47 www.borsagundem.com

***ITTFH******ADESE*** ADESE ALI?VER?? MERKEZLER? T?CARET ANON?M ??RKET?( Özel Durum Aç?klamas? (Genel) )

?lgili ?irketler [ITTFH]
?lgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Aç?klamas? (Genel)

Yap?lan Aç?klama Güncelleme mi?
Hay?r (No)
Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi?
Hay?r (No)
Konuya ?li?kin Daha Önce Yap?lan Aç?klaman?n Tarihi
-
Yap?lan Aç?klama Ertelenmi? Bir Aç?klama m??
Hay?r (No)
Bildirim ?çeri?i

Aç?klamalar

?irketimiz taraf?ndan Konya ili Köprüba?? Mah.Sedirler Cad.N212/B adresinde bulunan  460 metrekare toplam alana sahip ma?aza için ilerleyen bir tarihte aç?lmak üzere kira sözle?mesi imzalanm??t?r.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564095


BIST