Ana Sayfa***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

19 Ağustos 2016 - 19:24 www.borsagundem.com

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -175.381 12.947.069 110.959 -24.381.616 -11.782.767 56.930.327 421 56.930.748
Transferler
-11.782.767 11.782.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.338 52 -4.558.123 -4.602.409 -525 -4.602.934
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -219.719 12.947.069 110.959 -36.164.331 -4.558.123 52.327.918 -104 52.327.814
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -375.847 12.947.069 110.959 -36.164.383 3.813.796 60.543.657 82 60.543.739
Transferler
3.813.796 -3.813.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.730 -2.869.833 -2.987.563 1.073 -2.986.490
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -493.577 12.947.069 110.959 -32.350.587 -2.869.833 57.556.094 1.155 57.557.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.823.048 -1.138.544
Dönem Karı (Zararı)
-2.986.488 -4.602.936
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.489.718 4.530.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.035.621 1.100.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
319.048 35.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
319.048 35.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.451.986 3.400.229
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-316.937 -5.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.572.390 -873.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5,24 4.008.418 -1.161.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -157.113 -3.199.606
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -809.073 -227.396
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 -458.297 1.103.416
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,24 1.221.433 1.795.916
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6,8,15 -232.978 814.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.075.620 -946.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-252.572 -192.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.655.661 2.509.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.075.661 2.509.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.075.661 2.509.154
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 2.420.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.494.901 -2.838.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-46.557 556.693
Ödenen Faiz
21 -3.451.986 -3.400.229
Alınan Faiz
21 3.642 5.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.514 -1.467.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-327.514 -1.467.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.252.973 7.753.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.925.459 6.285.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.925.459 6.252.973
Ticari Alacaklar
5 13.351.452 17.359.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.351.452 17.359.870
Diğer Alacaklar
6 982.123 825.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 982.123 825.010
Stoklar
7 52.177.970 51.368.897
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.910.350 2.394.864
Diğer Dönen Varlıklar
15 5.973.243 11.030.432
ARA TOPLAM
86.320.597 89.232.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.320.597 89.232.046
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 43.373.843 45.793.843
Maddi Duran Varlıklar
10 64.483.333 61.401.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.330 46.366
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.330 46.366
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.861.506 107.241.466
TOPLAM VARLIKLAR
194.182.103 196.473.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 41.804.404 42.181.097
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 8.563.104 6.865.322
Ticari Borçlar
5 28.231.484 27.010.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 28.231.484 27.010.051
Diğer Borçlar
8.067.511 9.557.357
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 6.348.036 7.776.734
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.719.475 1.780.623
Ertelenmiş Gelirler
8 9.956.933 7.296.627
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.273.781 1.541.624
ARA TOPLAM
97.897.217 94.452.078
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.897.217 94.452.078
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 29.452.393 30.816.397
Ertelenmiş Gelirler
8 6.340.016 7.368.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.287.830 2.299.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.287.830 2.299.404
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 647.398 993.768
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.727.637 41.477.695
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.624.854 135.929.773
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.556.094 60.543.657
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.453.492 12.571.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.453.492 12.571.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-493.577 -375.847
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-32.350.587 -36.164.383
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.869.833 3.813.796
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.155 82
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.557.249 60.543.739
TOPLAM KAYNAKLAR
194.182.103 196.473.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 48.433.072 36.061.629 22.812.546 14.925.661
Satışların Maliyeti
17 -41.224.470 -28.670.817 -19.344.963 -13.335.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.208.602 7.390.812 3.467.583 1.590.008
BRÜT KAR (ZARAR)
7.208.602 7.390.812 3.467.583 1.590.008
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.328.888 -3.543.500 -1.876.547 -1.779.070
Pazarlama Giderleri
18 -4.674.441 -4.541.817 -2.254.999 -2.427.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 841.210 1.574.551 435.622 300.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -559.863 -749.172 33.225 38.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-513.380 130.874 -195.116 -2.277.403
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.772.900 1.033.318 1.258.728 516.993
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -470.910 21.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.259.520 693.282 1.063.612 -1.739.020
Finansman Gelirleri
21 1.775.621 1.425.836 1.389.320 443.528
Finansman Giderleri
21 -6.220.836 -6.682.865 -3.536.984 -4.170.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.185.695 -4.563.747 -1.084.052 -5.466.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
316.937 5.149 451.593 248.877
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 316.937 5.149 451.593 248.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.868.758 -4.558.598 -632.459 -5.217.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.868.758 -4.558.598 -632.459 -5.217.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.075 -475 -206 -280
Ana Ortaklık Payları
-2.869.833 -4.558.123 -632.253 -5.217.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-117.730 -44.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -147.163 -55.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.433 11.085
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 29.433 11.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.730 -44.338
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.986.488 -4.602.936 -632.459 -5.217.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.075 -475 -206 -280
Ana Ortaklık Payları
-2.987.563 -4.602.461 -632.253 -5.217.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554210


BIST