Ana Sayfa***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) ) ----

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

18 Ağustos 2016 - 19:24 www.borsagundem.com

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2016
Karar Sayısı
697
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 18 Ağustos 2016
KARAR SAYISI : 2016 / 697
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.06.2016 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
 
a)       01.01.2016 - 30.06.2016 dönemine ilişkin olarak, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18 Ağustos 2016 tarih ve 2016 / 697 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan sınırlı denetimden geçmiş konsolide bilanço, konsolide  gelir tablosu, konsolide özsermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide  mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 
Ali Enver BAKİOĞLU                    Rıza BAYER                    Halil BAYRAKDAR                        Ali Nail KUBALI
                                        
Yönetim Kurulu Başkanı              Yönetim Kurulu Üyesi      Denetim Komitesi Başkanı              Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553810


BIST