Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı ) ----

***EGLYO* *EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı )

11 Ağustos 2016 - 17:54 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı )

İlgili Şirketler [EGCYH, EGLYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Yönetim Kurulu 11/08/2016 tarihinde, Payları Borsamız Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan Egeli&Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ve Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. (Holding) ile ilgili olarak,
 
  Şirketin  sermayesinin tamamına sahip olduğu EGC Enerji Çözümleri A.Ş.  paylarına ilişkin alınan ihtiyati haciz kararı ile söz konusu paylara  ilişkin ilmühaberlerin fiziken icra dairesine teslim edilmiş  olmasının, söz konusu payların Şirket aktifinin %71'ine tekabül  etmesi ve bu hususun Şirketin faaliyetlerinde ve finansal yapısında önemli  derecede belirsizlik oluşturması,   Şirket  sermayesinin %82,8'ine sahip olan Holding'in aktifinin %78'inin Şirket  paylarından oluşması, söz konusu ihtiyati haciz işleminin Holding'in  faaliyetlerinde ve finansal yapısında önemli derecede belirsizlik  oluşturması,   Holding'in  22/02/2016 tarihinde sermaye kaybını gidermesi ve özsermayesini  güçlendirmesi 20/04/2016 tarihinde ise sermaye kaybını gidermesi  konusunda yeniden uyarılması, geçen süre içerisinde Holding'in  Borsamız uyarılarına konu hususlarda bir iyileşme sağlayamaması  
 
hususlarını dikkate alarak, Şirketin ve Holding'in Kotasyon Yönergesinin 35. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan "?faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibine ya da hacze maruz kalması" şeklindeki hüküm kapsamında, ayrıca Holding'in Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan "Borsa tarafından ? alınacak kararlara uyulmaması?"  şeklindeki hüküm kapsamında paylarının Yakın İzleme Pazarına alınmasına ve pazar değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınmasından itibaren izleyen iş günü seans sonuna kadar payların işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine ve ikinci iş gününden itibaren payların Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.
          Bu çerçevede Şirket ve Holding paylarının işlem sırası 12/08/2016 tarihinde de kapalı kalacak ve 15/08/2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/552250


BIST