Ana Sayfa***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )----

***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09 Ağustos 2016 - 23:54 www.borsagundem.com

***EGCYO*** EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -9.059 474.975 13.237.677 7.713.908 44.217.575
Transferler
7.713.908 -7.713.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-213 -171.542 -171.755
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -9.272 474.975 20.951.585 -171.542 44.045.820 44.045.820
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.492 474.975 20.951.585 -8.447.363 35.766.779 35.766.779
Transferler
-8.447.363 8.447.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-193 -769.567 -769.760
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -12.685 474.975 12.504.222 -769.567 34.997.019 34.997.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.584.577 -44.881
Dönem Karı (Zararı)
-769.567 -171.542
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-75.002 -597.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.806 -3.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
290.133 -306.527
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -121.621 -306.527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
411.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -356.329 -287.985
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.740.008 724.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.375 -241.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
189.593 -33.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.757.208 945.146
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.018 54.611
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.584.577 -44.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 47.593
Alınan Faiz
0 47.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.579.727
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.990.000
Ödenen Faiz
-410.273
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.850 2.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.850 2.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.354 18.328
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.504 21.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.504 6.354
Finansal Yatırımlar
4 752.000 900.000
Diğer Alacaklar
7 442.574 439.533
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,17 441.507 438.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.067 994
Diğer Dönen Varlıklar
6 7.844 5.903
ARA TOPLAM
1.203.922 1.351.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.203.922 1.351.790
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 38.001.015 37.212.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.001.015 37.212.731
TOPLAM VARLIKLAR
39.204.937 38.564.521
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.991.481 0
Ticari Borçlar
5 594.451 404.858
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,17 510.233 393.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 84.218 11.808
Diğer Borçlar
7 531.946 3.249
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17 523.523 3.249
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.423 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.372 2.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 6.372 2.642
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 67.901 72.978
ARA TOPLAM
4.192.151 483.727
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.192.151 483.727
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 0 2.285.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,17 0 2.285.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 15.767 28.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 15.767 28.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.767 2.314.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.207.918 2.797.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.997.019 35.766.779
Ödenmiş Sermaye
10 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.685 -12.492
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 12.504.222 20.951.585
Net Dönem Karı veya Zararı
-769.567 -8.447.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.997.019 35.766.779
TOPLAM KAYNAKLAR
39.204.937 38.564.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -482.312 -441.949 -197.397 -214.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 634.372 715.738 634.372 351.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -509.873 -444.422 -63.319 -213.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-357.813 -170.633 373.656 -76.604
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-357.813 -170.633 373.656 -76.604
Finansman Giderleri
-411.754 -909 -143.023 -454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-769.567 -171.542 230.633 -77.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-769.567 -171.542 230.633 -77.058
DÖNEM KARI (ZARARI)
16 -769.567 -171.542 230.633 -77.058
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-769.567 -171.542 230.633 -77.058
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-193 -213 0 -5.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -193 -213 0 -5.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193 -213 0 -5.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-769.760 -171.755 230.633 -82.585
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-769.760 -171.755 230.633 -82.585http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551743


BIST