Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***EGLYO* *EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

05 Ağustos 2016 - 19:39 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH*** EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [EGLYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan halka açık Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("EGLYO") 04/08/2016 tarihinde yaptığı KAP açıklaması doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından 04/08/2016 tarih ve BİAŞ-4-7445 sayılı yazısı ile söz konusu işleminin, Şirketimiz faaliyetlerine ve finansal tablolarına etkisi ile söz konusu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin bilgilerin KAP'ta açıklanması istenmiştir. 
Söz konusu ihtiyati haciz kararı ile ilgili olarak, açıklama yapan EGLYO, Şirketimizin %82,78 oranında bağlı ortaklığıdır. Ancak Şirketimiz, konusu geçen davalara ve icra takibine taraf değildir. Şirketimizin herhangi bir varlığına haciz uygulanmamış olduğundan tasarrufun iptali davasına konu ihtiyati haciz kapsamında finansal tablolarımızda karşılık ayrılmayacaktır. 
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan halka açık EGLYO'ya karşı başlatılan bu haksız hukuki süreç nedeni ile EGLYO ve EGCYH hisselerindeki olası değer kayıpları ile sınırlı kalmamak üzere, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş., Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne ve tüm ilgililere karşı tüm tazmin ve yasal  haklarımızı saklı tuttuğumuzu da yinelemek isteriz.    
Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550872


BIST