Ana SayfaRoyal Halı payları 04 Ağustos 2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak----

Royal Halı payları 04 Ağustos 2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak

03 Ağustos 2016 - 06:30 www.borsagundem.com

Royal Halı payları 04 Ağustos 2016 tarihinde Yakın İzleme
Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.
BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler
verildi:
"Borsa Yönetim Kurulu 02/08/2016 tarihinde Payları Borsamızın Ana
Pazarında işlem görmekte olan Royal Halı İplik Tekstil Mobilya San. ve
Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak,
1.  Borsamızın yazılı isteği üzerine Şirket tarafından 27/07/2016
tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan özel durum
açıklamasında, vadesi geçmiş ticari, finansal, kamu ve personel borcu
olduğunun, vadesi gelmediği halde geri çağrılan finansal borcunun
bulunduğunun belirtilmesi,
2.Finansal kuruluşların bir kısmının alacaklarını tahsil etmek üzere
Şirket aleyhine haciz işlemi başlatması, ihtarname göndermesi,
kredilerin geri ödenmesini talep etmesi, ayrıca bir alacaklı
tarafından bazı makine ve ekipmanlar üzerine rehin konulması ve bu
hususlara ilişkin KAP'ta herhangi bir özel durum açıklaması yapılmamış
olması nedenleriyle Kotasyon Yönergesi'nin 35 inci maddesinin 1 inci
fıkrasının (d) bendinde yer alan, "finansman sıkıntısına
düştüğünü gösterir derecede vadesi geçmiş finansal, ticari, kamu ya da
personel borcu olması veya faaliyetlerini etkileyecek derecede icra
takibine ya da hacze maruz kalması,"hükmü ile Kotasyon Yönergesi'nin
23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan,
"ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine
getirmediğinin tespit edilmesi" hükmü kapsamında Şirketin uyarılarak
paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve bu uyarının Yönergenin
32 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında birinci
uyarı olarak sayılmasına, pazar değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu
kararının alınmasından itibaren izleyen iş günü seans sonuna kadar
payların işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine ve ikinci iş
gününden itibaren payların Yakın İzleme Pazarı'nda işlem
görmeye başlamasına karar vermiştir.
Bu çerçevede Şirket paylarının işlem sırası 03/08/2016 tarihinde de
kapalı kalacak ve 04/08/2016 tarihinde Yakın İzleme Pazarı'nda işlem
görmeye başlayacaktır. "

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549701

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey