Ana Sayfa***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ) ----

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

01 Ağustos 2016 - 18:11 www.borsagundem.com

***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2016
Karar Sayısı
661
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:01/08/2016
KARAR SAYISI:661
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ''SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 30/06/2016 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini ,
b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu 
doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasiflari finansal
durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve işletmenin finansal durumunu karşı karşıya  olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansııttığını beyan ederiz.
ÖZMETİN KAVASOĞLU                                                    Av.Davut SELÇUKİ
YÖNETİM KURULU 2.BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE                    Yönetim Kurulu Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549454


BIST