Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

20 Temmuz 2016 - 20:17 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [EGLYO]
İlgili Fonlar [] Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
H
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği malar

Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("EGLYO") 19.07.2016 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasına istinaden Borsa İstanbul'un 20.07.2016 tarih ve BİAŞ-4 6864 numaralı yazısında ihtiyati haciz uygulanaiyati haczin Şirketimiz ve grubumuzdaki diğer şirketlerin faaliyetlerine etkileri hususlarının açıklığa kavuşturularak KAP'ta ilan edilmesini istemiştir.  
Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. ("EGCYH") olarak, Şirketimize EGLYO'nun yaptığı KAP ile açıklamadaki her iki don 3. şahıslardaki hak ve alacakların haczi ile ilgili birinci haciz ihbarnamesi bugün tarihi itibari tebliğ edilmiştir. Ancak, Şirketimizin nezdinde EGLYO'nun mevcut hiçbir hak, mal ve alacağı bulunmamaktadır. Bu nedenle şirketimize tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamenulacaktır. 
Söz konusu ihtiyati haciz kararı ile ilgili olarak, açıklama yapan EGLYO, Şirketimizin %82,78 oranında bağlı ortaklığıdır. Ancak Şirketimiz, konusu geçen davaya ve icra takibine taraf değildir. Şirketimizin herhangi bir varlığına haciz uygulanmamış olup, z EGC Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.'nin, faaliyetlerinde herhangi bir etkisi olmamıştır ve olması da beklenmemektedir.
Ancak Şirketimizin tarafı olmadığı durum karşısında, Şirketimizin %82,78 oranında bağlı ortaklığı olan halka açık EGLYO'ya karşı başlatılan ile EGLYO ve EGCYH hisselerindeki olası değer kayıpları ile sınırlı kalmamak üzere, Şirketimiz, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın itibari ve değer kayıpları ile oluşmuş ve oluşacak tüm zarar nedeni ile Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ne karşı tü saklı tuttuğumuzu da belirtiriz.  
Kamunun bilgisine sunarız. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546966


BIST