Ana SayfaJCR, Bimeks'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü 'Pozitif' olarak belirledi----

JCR, Bimeks'in Uzun Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü 'Pozitif' olarak belirledi

13 Temmuz 2016 - 14:04 www.borsagundem.com


JCR Eurasia Rating, BİMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'yi ve
Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları'nı derecelendirerek A- (Trk)
olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal
Notu'nu ve BBB- olan Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını teyit etti ve
Desteklenme Notu'nu 3'den 2'ye yukarı yönlü revize ederek, Uzun
Vadeli Ulusal Notu'nun görünümünü 'Pozitif' olarak belirledi.
JCR konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"JCR-Eurasia Rating, "BIMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş."'yi
ve "Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları"nı yüksek düzeyde yatırım
yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-
(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1 (Trk)' ve tüm not
görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit etmiş olup Desteklenme Notu'nu
3'den 2'ye yukarı yönlü revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para
Notları ise 'BBB-' olarak teyit edilmiş bulunmaktadır. Diğer notlar,
detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- /(Stabil Outlook)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- /(Stabil
Outlook)
Uzun Vadeli Ulusal Notu : A- (Trk) /(Pozitif Outlook)
Uzun Vadeli İhraç Notu : A- (Trk)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 /(Stabil Outlook)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 /(Stabil
Outlook)
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk)/(Stabil Outlook)
Kısa Vadeli İhraç Notu : A-1 (Trk)
Desteklenme Notu : 2
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

2011 yılında sektöründe ilk halka arz edilen şirket olan Bimeks,
1990 yılına kadar uzanan geçmişi ile Tüketici Elektroniği
Perakendeciliği sektörünün Teknoloji Marketleri kanalının (TSS)
Türkiye'deki ilk girişimcilerinden olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir ,. Bimeks, bu kanalda, 59 şehire yayılmış geniş bir
coğrafi kapsama alanı dâhilindeki müşterilerine kendi franchise modeli
(MbO - Mağaza-bazlı Ortaklık) ile bilgisayar & aksamı, tüketici
elektroniği, telekomünikasyon ürünleri, küçük ve büyük ev aletlerini
içermek üzere geniş bir ürün seçeneği sunmaktadır.
2014 yılı başlarında, taksitlendirme ile ilgili kredi kartı
kullanımına getirilen sınırlandırmalar neticesinde tüketici talebinin
zayıflamasının yanında Bimeks'in de faaliyet gösterdiği TSS kanalının,
müşterilerinin Tüketici Elektroniği Marketleri (CES) ve Telekom
Mağazaları (TCR) kanallarına yönlenmesi ile görece olarak güç
kaybetmesiyle beraber düşük seviyedeki internet & bilgisayar
penetrasyon oranlarının, artan kentleşme düzeyinin ve tüketici
davranışındaki paradigma değişikliklerinin tüketici elektroniği
talebini orta ve uzun vadede canlı tutmaya devam edeceği
değerlendirilmektedir. Bimeks'in alternatif ödeme mekanizmaları
geliştirme yönündeki aksiyonlarının ise yine bu olumsuzluğu
dengeleyici bir unsur olacağı beklenmektedir.
Şirket varlıklarının daha yüksek düzeyde satış geliri yaratma
potansiyeline sahip olması ürün kategorileri içerisinde oldukça artan
payıyla yüksek kar marjlı büyük ve küçük ev aletleri ürünlerinin
eklenmesiyle genişleyen ürün yelpazesi satın almaların piyasa
etkinliğini artırması franchise modelinin avantajlarıyla çok daha
geniş bir coğrafyaya yayılan ve genişleyen mağaza ağının ticari
işbirliklerine yükselen oranlarda imkan tanıması geliştirilen ilave
satış kanallarının web tabanlı satışları oldukça desteklemesi ve risk
yönetim uygulamalarında atılan adımların devam ettirilmesi hususları
Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır. Diğer
taraftan, Şirket yönetimince yakın zamanda kamuya duyurulan ve fonlama
yapısı ile net işletme sermayesi düzeyini oldukça iyileştirmesi
beklenen uzun vadeli borçlanma imkanı ise Uzun Vadeli Ulusal Not
görünümünün 'Pozitif' olarak belirlenmesinde temel etken olmuştur.
Azalan sermayeleşme oranı karşısında, yükselen pazar etkinliği
yoluyla içsel öz kaynak yaratma ölçüsünde artırılabilecek halen düşük
düzeydeki karlılık göstergeleri ve bunun gelecek yıllardaki - düşük
risk profilli de olsa - büyüme hedeflerini destekleyebilme kapasitesi,
yükselen finansal risk göstergelerinin izleyeceği seyir, tedavülde
bulunan 150 milyon TL'lik tahvillerin Eylül / 2016'da itfa olacak 55
milyon TL'lik bölümünün anapara ve eklentilerinin geri ödenmesi ve
bunun Şirket mali yapısında oluşturabileceği etkiler ile Şirket
borçlarının vade profilini iyileştirmeye yönelik elde edilmesi
beklenen yeni uzun vadeli dış fonlama kaynaklarının olası etkileri ise
takip eden dönemlerdeki daha ileri değerlendirmeler için izleme
hususları olacaktır.
İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket
bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip
kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç
edilecek tahvilin şirketin diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve
teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı için şirketin
kurumsal yapısının notları ihraç ratingini de temsil etmektedir.
Ortak desteği potansiyelinden yararlanma konusunda bugüne kadar
herhangi bir engelle karşılaşılmamış olmasından hareketle, Şirket
hakim ortaklarının gerektiğinde Bimeks'e uzun vadeli likidite veya öz
kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel
destek sunma deneyimine sahip oldukları kanaatine ulaşılmış olmakla
beraber pazarda oluşabilecek sistemik risklerin bertaraf edilmesi
yönünde destek sağlayacak kamusal kurum, özel düzenleyici otorite ve
mesleki kuruluşlar henüz oluşturulmamış bulunmaktadır. Her ne kadar
hakim ortağın finansal güç seviyesi değerlendirme dışı kalsa da Şirket
içerisinde tüm proseslerde sürdürülebilir hale gelen ilgisi ve
yerleşik yönetim yapısı Bimeks'in Desteklenme notu'nun (3)'ten (2)'ye
yukarı yönlü revize edilmesinde temel değerlendirme olmuştur.
Alternatif fonlama kanallarının kullanımıyla da desteklenen yerleşik
hale gelmiş fonlama mekanizmaları, önemli ölçüde artan pazar payının
yanı sıra bilanço yapısının erişilen büyüklüğü ve coğrafi kapsama
alanını genişletmede aynı oranda yatırım harcamalarına maruz kalmama
yönünde geliştirilen imkanlar dikkate alındığında, Bimeks'in ve
yönetim kadrolarının, ortaklar tarafından destek sunulmaması durumunda
dahi, üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve
altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde Bimeks'in Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak
teyit edilmiştir.


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey