Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

29 Haziran 2016 - 22:34 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH***EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [EGCYH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 28.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesine ve bu doğrultuda işlemlerin başlatılmasına ilişkin karar alınmış aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)  aracı ile duyurulmuştur. 
Yönetim Kurulumuzun bugün almış olduğu karar ile
1.    Şirketimizin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde SPK'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Şirketimiz için statü değişikliği söz konusu olduğundan, Şirketimizin girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmasına   
2.   Girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma ile ilgili olarak yine SPK'nun "Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz tarafından, asgari olarak girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmasına ilişkin gerekçeleri, ortaklığın statüden çıktıktan sonraki faaliyet konusunu, projeksiyonlarını, statüden çıkışın ortaklığa etkilerinin analizini içeren bir rapor hazırlanmasına ve bu raporun SPK'na yapılacak başvuru tarihinden geç olmamak üzere KAP'ta ilan edilmesine, 
3.   Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI'dan herhangi ikisinin birlikte yetkili ve görevli kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. 
Ayrıca konu ile ilgili olarak Şirketimize, imtiyazlı pay sahibi Tan Egeli, ilgili statü değişikliği nedeniyle yapılması gereken pay alım teklifinin, kendisi tarafından gerçekleştirileceğini bildirmiştir. Bu çerçevede pay alım teklifi 1 Türk Lirası itibari değerli beher pay için 0,917582 TL ile Tan EGELİ tarafından gerçekleştirilecektir.  Pay Alım Teklifine konu olan fiyat,  SPK'nun " Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " (III-48.3) "Çeşitli ve Son Hükümler" başlığını taşıyan 35'inci maddesi hükümleri dahilinde girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkmak isteyen payları borsada işlem gören girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının, esas sözleşme değişikliği yapmasına Kurulca uygun görüş verilebilmesi için, genel kurul toplantılarında girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma sonucunu doğuracak esas sözleşme değişikliklerine olumlu oy kullanan ortaklar dışındaki tüm ortakların sahip oldukları payların, birleşme ile ilgili  28.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasının kamuya ilan edildiği tarihten önceki 30 günlük ve altı aylık dönem içinde oluşan, günlük ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının ortalamalarından yüksek olanıdır.   
Kamunun bilgisine sunarız.
 
                                  
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541766


BIST