Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )----

***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

29 Haziran 2016 - 22:28 www.borsagundem.com

***EGLYO******EGCYH***EGELİ CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Egeli & Co Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde ayrılma hakkının Güncelleme mi ?
Ya
Yapılan Açıklama E Hayır li Şirketler leşme kin Yönetim Kurulu Karar Tarih

Ayrgileri
Pay Grup B
B Grubu, EGCYH, TRAVARYO91532 i Yönetim Kurulu toplantısında i Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nın tn halinde Şirketimiz tarafındaŞirketimiz bünyesinde birleşilyu Aydınlatma Platformu (KAP) etim Kurulumuzun bugün almış o Co Girişim Sermayesi Yatırım zuat hükümleri dahilinde, tüm eşilmesi işleminde Şirketimizlarının Borsa'da halka arz ediedeniyle SPKn.'nun "Ayrılma Hü maddesi ve SPK'nun "Önemli Na Hakkının Kullanımı" başlığınleri dahilinde, söz konusu birenel kurul toplantısına katılauhalefet şerhini toplantı tutataklıktan ayrılma hakkına sahi Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu gun olarak, işbu Yönetim Kuruluyu Aydınlatma Platformu (KAP)2. Yukarıda 1'inci maddede bellanılmasında SPKn.'nun "Ayrılöz konusu birleşme işleminin 28.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız ile kamuya açıklandığı dikkate alınarak, 28.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, ilgili Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye" mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmesine rleşme işlemine ilişkin yukarıda 6/b'de belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genelğında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
4. Gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Tan EGELİ, Ersoy ÇOBAN, Elif PEHLİVANLI'dan herhangi

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/541765


BIST