Ana Sayfa***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )----

***EGLYO* *EGCYH***EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

28 Haziran 2016 - 19:18 www.borsagundem.com
Hayır EGCYH etin Unvanı rolma Sonucu Alınacak Payların
Şirketimizin, tüm olmak üzere Şirketimizin, 610'na tabi şirketler olması ve pirleşme ve Bölünme Tebliği" (Ie Egeli & Co Yatırım Holding Atları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2015?31.12.2015 hesap dönemine ait
nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak "Birleşme Sözleşmesi" .org.tr/tr/Bildirim/541523


BIST